Együttműködési megállapodás a Mongol Nemzeti Könyvtár és az OSZK között

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2023/04/04

 

2023. április 5-én dr. Obrusánszky Borbála, Magyarország ulánbátori nagykövete az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) képviseletében és felhatalmazásával együttműködési megállapodást írt alá a Mongol Nemzeti Könyvtárral (MNM) a Petőfi Sándor verseit tartalmazó kötet ulánbátori bemutatóján.

A szerződésben a felek az alábbiakról állapodtak meg:

Az OSZK és az MNM közös célja a két ország kulturális és szellemi örökségének megőrzése, feldolgozása, szolgáltatása és hozzáférhetővé tétele, aktív részvétel a tudásalapú társadalom kialakításában és folyamatos fejlesztésében, valamint a versenyképes tudáshoz szükséges információkhoz való széles körű hozzáférés biztosítása. 

Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen biztosítják egymásnak azokat a kiadványokat és egyéb dokumentumokat, amelyek a másik fél érdeklődésére számot tarthatnak.

Együttműködnek a könyvtári gyűjteményükbe tartozó dokumentumok digitalizálásában és digitális cseréjében.

Együttműködnek kiállítások, tudományos konferenciák, népszerűsítő előadások és rendezvények szervezésében, és elősegítik a kollégák részvételét ezeken az eseményeken a tudományos kooperáció fejlesztése érdekében.

Megállapodnak abban, hogy a folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében szakértői csereprogramokat szerveznek kollégáik számára.