Kuncz Aladár műveit bemutató sorozat indul az OSZK és a Kriterion közös gondozásában

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/07/06

Idén múlt száz esztendeje, hogy Kuncz Aladárt, a neves írót, szerkesztőt, kritikust és fordítót, a francia kultúra elkötelezett hívét az első világháború kitörése után, de még azelőtt, hogy háborús állapot állt volna fenn Ausztria–Magyarország és Franciaország között, a többi Franciaországban tartózkodó magyarral együtt internálták. Bár Kuncz a „nagy háború” kitörésekor immár sokadik franciaországi vakációján tartózkodott, egyik pillanatról a másikra az ellenséges hadviselő állam polgáraként nemkívánatos elemmé vált, több társával együtt.

E centenáriumig bőséggel jutott volna idő és alkalom a Fekete kolostor írója teljes életművének összegyűjtésére és kiadására, de ez mindeddig nem történt meg. Erre teszünk most kísérletet, ezt a hiányt igyekszünk pótolni barátainkkal, az életmű kutatóival, a hagyaték egy részét őrző Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a romániai magyar szépirodalmi örökség föltárásában jeleskedő kolozsvári Kriterion Könyvkiadó együttműködésének a keretében. Kuncz Aladár most közreadandó életműsorozatát (a fordításában megjelent művek nélkül) munkatervünk szerint egy másik centenáriumig, 2018-ig, az erdélyi magyar kisebbségi irodalom születésének évfordulójáig szeretnénk eljuttatni az olvasókhoz. A sorozat legtöbb darabja eddig soha el nem végzett kutatómunkát igényel. Kuncz fő művének, a Fekete kolostornak a második világháború utáni kiadásai kivétel nélkül lényeges szövegcsonkításokkal kerültek a könyvpiacra, hátterének, az internálás rendszerének feltárása mindmáig nem történt meg. Kuncz kisepikai munkáinak egybegyűjtésére mind ez idáig kísérlet sem történt. Irodalmi tanulmányaiból, kritikáiból értékes válogatások láttak ugyan napvilágot, de számos e témába vágó fontos szövege lapokban, folyóiratokban porosodott, gyakorlatilag hozzáférhetetlenül az olvasók számára. Publicisztikájának is csak néhány darabja szerepelt az eddig kiadott tanulmány-, illetve cikkválogatásokban. Toldy Ferencről írott kis könyve 1907-es eredeti kiadását követően most jelenik meg másodízben, máig kéziratban maradt monográfiája, A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta pedig most kerül először az olvasók elé.

A sorozat hét kötete reményeink szerint a teljes életművet, Kuncz Aladár mindegyik föllelhető írását tartalmazza majd, beleértve levelezését is, melynek egyetlen kiadása több mint három évtizeddel ezelőtt látott napvilágot. Mindegyik kötet kísérőtanulmánnyal, kritikai jegyzetapparátussal egészül ki; a sorozatzáró, a recepcióból válogató kiadványba készülő bibliográfiában pedig szerepelnek majd a Kunczról és műveiről szóló cikkek, tanulmányok, esszék, portrék adatai is.

A sorozat darabjai, a kiadás tervezett időpontjai szerint:

  1. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. A kísérőtanulmányt írta, a jegyzeteket összeállította, a szöveget gondozta: Jeney Éva. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2014.
  2. Egy márványdarab. (Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma). Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2015.
  3. Felleg a város felett. Regény. A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, Megjelenik 2015-ben.
  4. Toldy Ferenc. A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta. (Monográfiák.) A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Várható megjelenés: 2016.
  5. Tanulmányok, kritikák I. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Várható megjelenés: 2017.
  6. Tanulmányok, kritikák II. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Szász László. Várható megjelenés: 2017.
  7. Kuncz Aladár levelezése. Tervezett megjelenés: 2018.
  8. Tanulmányok, esszék Kuncz Aladárról. Tervezett megjelenés: 2018.