A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/05/28

A napjainkban formálódó új kultúrtörténeti, művészettörténeti diskurzusok egyik központi témája a kép, annak vizuális kultúrában betöltött szerepe, hatása, recepciója. Az „iconic turn” nyomán a kutatás területén is végbement az a mélyreható fordulat, mely a modern képi technikák és a vizualitás szerepét hangsúlyozza. Mindezért az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja különösen időszerű, és a téma kutatása új irányokat, nézőpontokat kell kapjon – hangsúlyozza Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója, több művelődéstörténeti tárgyú könyv szerzője, aki a jelen mű mellett számos tanulmánnyal, cikkel is hozzájárult a 20–21. századi ex librisek tudományos bemutatásához, és e témából írta doktori disszertációját is.

Az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja túllép a képzőművészet kifejezőeszközeinek vizsgálatán, interdiszciplináris jellegű elemzése gazdag adalékokkal szolgál kulturális és tudományos életünk megannyi területéhez. A vizuális literációban, a képek „olvasatá”-ban nagy szerepe van a kultúrtörténeti kontextusnak, olyan újszerű megközelítéseket figyelembe véve, mint az ex libris gyűjtők személye, a készíttetés, a gyűjtés motivációja. A kutatás korpuszát a moszkvai Rudomino Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár Ritka Könyvek Osztálya 4585 kisgrafikája jelenti. A magyar vonatkozású ex libris kutatás területi, nyelvi, személyi, illetve tartalmi hungarikumokra egyaránt irányult. A kötet példát kíván mutatni a külföldi gyűjteményekben található magyar vonatkozású ex librisek feldolgozásának szempontrendszerére, mintát adva a további hasonló jellegű kutatásokhoz, egyúttal nemzetközi szinten is igazolva a magyar ex libris ismertségét – mindezt orosz és angol nyelvű rezümével tárva a nagyközönség elé.

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó
Írta: Vasné dr. Tóth Kornélia
(Nemzeti Téka)
A kiadvány ára: 3000 Ft.

A kiadvány kapható az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: Budai-Király Tímea, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel.: 22-43-878, Fax: 22-43-744, email: kiadvanytar@oszk.hu

A kötetet a szerző 2015. június 6-án, szombaton, 14 és 15 óra között dedikálja a Könyvhéten.

A kötet bemutatója 2015. június 24-én lesz az Országos Széchényi Könyvtárban.

Frissítés: Képes beszámoló a könyvbemutatóról