Múltunk neves ex libris gyűjtői – könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019/04/23

Hatvan éve, 1959. április 25-én a Fészek Művészklubban (Budapest, VII. Kertész utca 36.) alakult meg a Kisgrafika Barátok Köre. Idén, 2019. április 27-én, a „KBK 60” nyitó eseményeként, az emlékezés jegyében mutatják be az OSZK tudományos kutatója, Vasné dr. Tóth Kornélia „Múltunk neves ex libris gyűjtői” (Budapest, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2019, 256 p.) című kötetét a Pest-Budai Árverezőházban. A könyv ez évben, a KBK 60. évfordulójára jelent meg, a belső címoldalán is jelezve, hogy a KBK által kiadott ünnepi kiadványról van szó. A művelődéstörténész, exlibrisológus prozopográfiai kutatásait foglalja össze a kötet, lexikonszerűen, múltunk több száz ex libris gyűjtőjének bemutatásával.

A kiadvány létrejötte az OSZK által is támogatott, többéves kutatómunka eredménye. A könyvben bemutatott 220 ex libris gyűjtő a 19. század második fele és a 21. század eleje közti időszakban élt, köztük számosan a Kisgrafika Barátok Köre vagy korábbi gyűjtőszervezetek (Szent György Céh, MEGE, Ajtósi Dürer Céh stb.) tagjai voltak. A lexikonszócikkek összeállításához a szerző segítségére volt a téma nem túl gazdag szakirodalmi anyaga, korabeli folyóiratok, gyűjtőlisták, emellett a KBK irattári anyaga, a gyűjtők egymás közti levelezése, a belépési nyilatkozatok stb. A szerző éveken át tartó levelezést folytatott a gyűjtők leszármazottaival, ismerőseivel.

A kötet szerkezete: a címszavak összeállítását magyarázó, a kötet születését bemutató bevezető után következik a tulajdonképpeni lexikon rész, a személyeket bemutató szócikkek. Ezt képválogatás és válogatott bibliográfia követi (a legfontosabb forrásokkal). A képválogatás a gyűjtők nevére készült ex librisekbe ad betekintést, és egyúttal a kor fontosabb grafikusairól is számot ad. A könyv végén szereplő angol nyelvű összefoglaló és a részletes angol nyelvű névlista a foglalkozások megjelölésével segítséget ad a külföldi gyűjtők számára is, hogy haszonnal forgathassák a kiadványt.

A kötet hiányt pótol, amennyiben a műgyűjtéshez kötődően olyan területet (az ex libris gyűjtést), és személyeket mutat be, amelyről és akikről nem jelent meg még ilyen átfogó, lexikonszerű kiadvány. Az egyes szócikkekben nem az egyes személyek részletes életrajzi adatainak felvázolása volt a fő cél, hanem főleg ex libris irányú tevékenységük, ez irányú kapcsolati hálójuk bemutatása, egymással, ex libris egyesületekkel, nagyobb intézményekkel, gyűjteményekkel való érintkezésük számbavétele, a műgyűjtés mikéntje. A bemutatott személyek valamennyien tevékeny ex libris gyűjtők voltak, nagyobb önálló gyűjteményt is létrehoztak, illetve komolyabb szerepet vállaltak valamely ex libris gyűjtő körben, egyesületben, az ex libris népszerűsítésében; egyesek komoly szakírói munkásságot is kifejtettek. E személyek sok esetben az ex libris mellett más műgyűjtési területekkel, például bélyeggyűjtéssel vagy éppen numizmatikával is foglalkoztak, szakmájukat tekintve a társadalom széles rétegét átfogják, találhatók köztük jogászok, orvosok, tanárok, könyvtárosok, nyomdászok, mérnökök, művészettörténészek stb. A szereplő nevek közül kiemelve néhányat: Arady Kálmán, Béli István, Bélley Pál, Galambos Ferenc, Katona Gábor, Király Zoltán, Krier Rudolf, Nyireő István, Pallay Aladár, Pallay László, Palócz Sándor, Siklóssy László, Soó Rezső, Semsey Andor, Szigeti István, Szíj Rezső, Szivessy Tibor, Szökőcs Béla, Tompos Ernő, Tóth Ervin, Tüskés Tibor, Virágh Zoltán, Wiltner Sándor stb.

A kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül, beszerezhető a kiadónál és a szerzőnél. A könyvről részletes ismertetés olvasható a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2019/2.  számában, és a Műértő 2019. májusi számában.

A kötetnek a budapesti után további bemutatói lesznek Szegeden, Debrecenben és Ajkán.
Meghívó a szegedi eseményre
Meghívó a debreceni eseményre