Az ISBN felépítése

 

Az ISBN szerkezete 2007-től átalakult. A korábban kiutalt, de fel nem használt 10 jegyű ISBN-eket át kell konvertálni 13 jegyűvé a Nemzetközi ISBN Ügynökség honlapján: http://www.isbn-international.org/converter (A 13 jegyű ISBN megegyezik a 10 jegyű ISBN-ből képzett EAN-13 vonalkód számsorával, ezért egy vonalkód-generáló szoftver is megfelel a célnak.) Szintén át kell konvertálni az ISBN-t korábban megjelent kiadványok ezután készülő változatlan utánnyomásaiban.

Az ISBN 5 számcsoportból, összesen 13 számjegyből áll.

  1. Az első az előtag, jelenleg 978.
  2. A második a nyilvántartási csoport azonosítója, Magyarország esetében a 963 vagy 615.
  3. A harmadik a kérelmezőelem: a kiadó azonosítója, ill. azonosítóval nem rendelkező kiadók esetében gyűjtőszám. Ez a számcsoport 2-5 számjegyű lehet.
  4. A negyedik a kiadvány sorszáma az azonosítón belül; 1-4 számjegyből állhat.
  5. Az utolsó egy ellenőrző számjegy. Matematikai képlet alapján generáljuk, az elgépelések, sajtóhibák kiszűrésére szolgál.

Az ISBN-t bele kell nyomtatni a könyvbe, lehetőleg a címlap hátoldalára vagy a kolofonba.
A számcsoportokat kötőjel választja el, pl.:
ISBN 978-963-06-1895-3
ISBN 978-615-5003-01-1