Bánffy Miklós karikatúrái és illusztrációi

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2012/06/21 - 2012/07/16

Bánffy Miklós karikatúrái és illusztrációi az OSZK kamara-kiállításában

2012. június 21-én 17 órakor nyílt meg a gróf Bánffy Miklós karikatúráiból és illusztrációiból összeállított kamara-kiállításunk a Nemzeti Ereklyetér melletti folyosószakaszon.

A kiállítás része annak az Országos Színházi Múzeum és Intézet által megszervezett vándorkiállítás-sorozatnak, amely Bánffy Miklós (1873. Kolozsvár – 1950. Budapest) művészpályáját állítja középpontba. Az Erdély és Magyarország történelmét, kultúrtörténetét, képzőművészeti és irodalmi életét is alapvetően befolyásoló rendkívül sokoldalú ember egyaránt volt színházi intendáns, díszlet- és jelmeztervező, író, grafikus, politikus és irodalomszervező.

E páratlan gazdagságú és méltatlanul elfeledett életmű egy része lesz látható az OSZK kamara-kiállításán, amely elsősorban az 1922-es genovai nemzetközi gazdasági konferenciára reflektáló (vö.: 1921–1922-ben Bánffy Miklós a Bethlen-kormány külügyminisztere), valamint a Ben Myll álnéven publikált Bánffy-karikatúrákat mutatja be.

Részlet Szegedy-Maszák Mihály Bánffy Miklós – a karikaturista című írásából (Helikon XVII. évfolyam, 2006):

„Bánffy huszonegy darabból álló torzképcsarnokának címe, Fresques et Frasques lefordíthatatlan szójáték, mely a falfestmények komolyságát a gúnnyal kapcsolja össze, s így a politika torz vonásaira, sőt romlottságára irányítja a figyelmet. Köztudott, hogy a genovai értekezlet magyar résztvevői, Bethlen és Bánffy, a két erdélyi főnemes, nagyon nehéz feladatra vállalkoztak. Egyfelől Magyarország külpolitikai elszigeteltségét óhajtották megszüntetni, másrészt a kisebbségi jogok tiszteletben tartására próbálták rávenni az európai országokat. (…)

Bánffy torzképei összhangban vannak az Erdélyi történet ábrándok nélküli világával. »Egyetlen kézzelfogható eredménye az első pán-európai találkozónak az a karikatúra album, amit én másfél év múlva közrebocsátottam. Egyéb nem maradt belőle. «  Ezek az 1945-ben papírra vetett szavak jól érzékeltetik a feszültséget az európai együttműködésnek Bánffy által hirdetett eszménye s a politikai gyakorlat között. Reménykedjünk abban, hogy a huszonegyedik század érvényt szerez azoknak a nemes elveknek, amelyeket a huszadik századi magyarság legsokoldalúbb alakja oly rendületlenül képviselt politikusként és művészként.”

A kiállítást prof. Erminio Raitieri nyitja meg.
A kiállítás kurátora: Szebeni Zsuzsa

A kiállítás  2012. július 16-ig látogatható a Nemzeti Ereklyetér melletti folyosószakaszon, a könyvtár nyitvatartási idejében. Látogatóink részére a belépőjegy ára 400 Ft. Beiratkozott olvasóknak a belépés díjtalan.