Ex libris és képkultúra – kiállítás

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/02/24 - 2016/04/09

Ex libris és képkultúra címmel modern magyar ex libriseket bemutató kiállítás látható 2016. február 24-től április 9-ig az Országos Széchényi Könyvtár 7. emeletén.

Az ex libris, magyarul könyvjegy, eredeti funkciójában a könyv tulajdonosát megjelölő, gyakran művészi kivitelű, kisméretű grafika, melyet rendszerint a könyv táblájának belső oldalára ragasztottak. Mára inkább a műgyűjtés kedvelt válfajává, önálló tárgyává vált.

A tárlat összeállítója Vasné dr. Tóth Kornélia, az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatársa, aki Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek címmel átfogó kötetet is megjelentetett a témából. E kiadványhoz kapcsolódik a kiállítás, mely amellett, hogy széles körképet ad a 20–21. század ex libris gyűjtőiről és grafikusairól, tágabb körű ismereteket is nyújt. A tárlat, a könyv témáit alapul véve, tematikus rendszerben mutatja be a könyvjegyeket, az ex librisek ikonográfiáján át követve nyomon történelmünk, irodalmunk, képzőművészeti, zenei életünk nagyjait és főbb eseményeit. Néprajzi, vallási vonatkozású könyvjegyeket éppúgy felvonultat, mint hazánk kulturális örökségi helyszíneit, történelmi-nemzeti emlékhelyeit.

Sokak előtt nem ismert, hogy neves íróink-költőink, történelmünk, művészeti életünk jeles alakjai közül számosan rendelkeztek saját ex librisszel, pl. Babits Mihály, Radnóti Miklós, Juhász Ferenc, Faludy György; Károlyi Mihály, Horthy Miklós; Kodály Zoltán, Jandó Jenő; Bajor Gizi stb. Sokak számára az utókor által emléket állító ex libris, hommage lap készült, ezeken gyakori a portré, vagy egy-egy művük, tevékenységük felidézése.

A tárlat a tablókon kiállított kb. 140 ex librisen túl betekintést ad az ex libris 20–21. századi történetébe a téma szakirodalmán, katalógusokon, meghívókon stb. keresztül. Az ex libris készítés technikáiból is mutat be példákat.

A kiállítás arra hivatott, hogy igazolja az ex libris művelődéstörténeti, kultúrtörténeti jelentőségét, és megóvja e ritkán emlegetett műfajt a feledéstől. Aki az ex libriseket még több tematikán keresztül szeretné megtekinteni, vegye kézbe az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek c. kötetet, amelyben olyan további témákkal is találkozhat, mint a foglalkozásjelölő, étkezéssel, a növény- és állatvilággal kapcsolatos ex librisek.

A tárlat 2016. április 9-ig látható a könyvtár 7. emeleti Katalógusterében. Olvasójeggyel ingyenesen, ennek hiányában 400 Ft-os belépti díjért tekinthető meg. Utolsó belépés legkésőbb a zárás előtt 1 órával.

 

 


A Népszabadság cikke a kiállításról

Képes beszámoló az eseményről