Ipolyi Arnold pályakezdő évei

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2011/11/25 - 2012/03/26

Lépjetek be, az istenek itt is jelen vannak
Ipolyi Arnold pályakezdő évei

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára a 125 éve elhunyt Ipolyi Arnoldra (1823-1886) emlékezik. Kiállításával megkísérli bemutatni mindazokat a tendenciákat, amelyek a fiatal zohori plébános pályakezdő éveit jellemezték, és amelyekből kibontakozott a későbbi nagy művészettörténész, történész és kultúrteoretikus.

Az 1845 és 1860 közötti időszak sokarcúsága mintegy nyitját adja Ipolyi egész pályafutása sikerének: ekkoriban a múltkutatásnak csaknem valamennyi lehetséges ágát gyakorolja, néprajzkutató, művészettörténész, régész, történész egyben, e tudományszakok valamennyi módszerével él. A végeredmény végtelen komplexitás, amely rendkívüli éleselméjűséggel és szaktudással párosulva valóban képessé teszi a tudós főpapot a múlt emlékeinek, folyamatainak legtöbb esetben ma is helytálló rekonstruálására. Kulcsszavai voltak: Isten és a haza.

Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ez által is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő!” (Ipolyi Arnold: A középkori emlékszerű építészet Magyarországon. BpSz, 1862. 44-45. füzet)   

A kiállítás megtekinthető 2011. november 25-től 2012. március 26-ig, a Kézirattárban, a tár nyitva tartási idejében. Látogatóink részére a belépőjegy ára 400 Ft. Beiratkozott olvasóknak a belépés díjtalan.