KönyvTÁRlat III/5. – Irodalom, politika, etika – A Hymnus és szerzője

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2014/01/23

2014. január 23-án, 16.30-tól, A magyar kultúra napjához kötődően, az OSZK KönyvTÁRlat című irodalmi és kultúrtörténeti sorozatának újabb állomásán Kölcsey Ferenc személye, életműve, és azon belül is a Hymnus kerül előtérbe.

16.30-tól Szilágyi Márton, az ELTE BTK egyetemi tanára Kölcsey irodalmi tevékenységének egyik pillanatát exponálja: a Hymnus megszületésének és hatásának kérdéseit igyekszik bemutatni. Figyelmet szentelve annak is, miért is válhatott egy eredetileg nem közösségi célokra szánt, alanyi téttel rendelkező lírai vers nemzeti himnusszá, s ebben a folyamatban miképpen módosult eredeti jelentése.

17.10-től Völgyesi Orsolya, az MTA BTK Történettudományi Intézetének főmunkatársa, Kölcsey Ferenc politikusi szerepvállalásának különböző aspektusairól beszél: miképpen vált a vármegyei politikába viszonylag későn bekapcsolódó költő igen rövid idő alatt országos jelentőségű és ismertségű személyiséggé, aki úgy lett élete első országgyűlésén az alsótábla meghatározó figurája, hogy nem is rendelkezett korábbi tapasztalatokkal a rendi politizálás legfelsőbb fórumáról.

18.15-től a programot a Magyar Állami Népi Együttes táncosainak Reformkori bál: verbunk és csárdás című műsora zárja. Műsorukban a reformkor, a magyar romantika időszakát villantják fel zenei és táncos vonatkozásban. Ugrós és csárdás táncok mellett hangsúlyos szerepet kap a magyar karakter leghitelesebb kifejezője, az egykori katonatáncokból kialakult verbunk-tánc. Az előadás végén, a korabeli bálok hangulatát felelevenítendő, a felsőbb körök társasági tánca, a „palotás” jelenik meg. A zenekar a táncok kíséretén kívül önálló, korabeli koncertdarabokat is megszólaltat.

Csak ezen az estén kiállítjuk a Hymnus eredeti, autográf kéziratát, valamint Kölcsey országgyűlési naplóját.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VI. emeleti előadóterem
Bejelentkezés: Email, tel: 06-1-22-43-742
További információ: Sebestyén Lilla, tel: 06-1-22-43-745

 

# KönyvTÁRlat