KönyvTÁRlat III/3.: Bűnök és szenvedélyek – Magyar utazók külföldön, külföldi utazók Magyarországon

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2013/11/21

Sokféle szenvedély mozgatja a világot. S világunk, Földünk, egzotikus, sosem látott tájainak, népeinek, kultúráinak felfedezését egy különleges szenvedély tette és teszi lehetővé: az ismeretlent feltárni vágyó utazók kitartó kíváncsisága.

Vándordiákok, zarándokok, főurak és kereskedők járták a világ útjait, vitték és hozták az ismereteket, növényeket, állatokat, ízeket, szokásokat. A Szentföldtől Peruig, a középkortól a 18. századig a magyar utazási irodalom mintegy hat évszázadát fogja át Földesi Ferenc, az OSZK Kézirattára vezetőjének előadása. Másik előadónk, Deák Ágnes egy ma is aktuális témáról beszél: hogyan láttak minket, magyarokat a 19. századi külföldiek? Mi tetszett nekik, és mi nem? Vajon változtunk-e? S jobb emlékekkel távozik-e tőlünk manapság a turista, mint egykor?

Az egzotikus utazások hangulatát a TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES GÖDÖLLŐ tradicionális koncertje idézi meg.

A csak ezen a délutánon látható minitárlatunkon útibeszámolókat, térképeket mutatunk be.

16:30–17:10 Deák Ágnes (történész, SZTE BTK Történeti Intézet): „Egzotikumok nyomában. Külföldi utazók Magyarországon a 19. század első felében”

A 19. század első fele Európa-szerte az utazási kultúra átalakulásának és az utazás mint olyan tömeges jelenséggé válásának időszaka. Igaz ez az 1830-as évektől kezdve a magyarok európai utazásaira, de külföldiek magyarországi látogatásaira vonatkozóan is. A külföldiek magyarországi utazásai mégis több szállal kötődtek a korábbi évszázadok hagyományaihoz és sémáihoz. Az előadás a Nyugat-Európában 1793 és 1820 között Magyarországról megjelent útirajzok és összefoglalók (Hofmannsegg gróf, Robert Townson, Charles-Marie d’Yrumberry, de Salaberry, Reginald Heber, Richard Bright, Ernst Moritz Arndt munkái) alapján felvázolja az itt járt utazók megfigyelésein keresztül a Magyarországról Nyugat-Európában kialakított képet. Mindenekelőtt arra keres választ, mennyire volt egységes az utazók által közvetített kép, melyek voltak annak állandó és változó elemei. Bemutatja a külföldi utazókat, s hogy milyen céllal keresték fel Magyarországot. Melyek voltak a legkedveltebb útvonalak, s miért? Mire voltak kíváncsiak, s mire nem? A magyarországi társadalom mely köreivel érintkeztek, s hogyan? Mi tetszett nekik, s melyek voltak általánosítható negatív megjegyzéseik? Más források fényében mennyire voltak helytállóak megfigyeléseik? Hogyan láttak és láttattak bennünket a külvilág hírnökei?

17:10–17:50 Földesi Ferenc (OSZK Kézirattár vezetője): Zarándokok, diplomaták, diákok – A Szentföldtől Peruig

Az előadás a magyar utazási irodalom mintegy hat évszázadát fogja át, a középkor zarándoklataitól a 18. század végi főúri utazásokig, földrajzi tekintetben pedig a Szentföldtől Peruig.
Középkori forrásaink meglehetősen keveset szólnak zarándokokról, ám Pécsváradi Gábor 16. századi könyvét egy hosszú hagyomány megjelenítéseként értékelhetjük. A keletre vezető utak másik típusa a diplomáciai utazás, mely a török terjeszkedésével egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Mind a zarándoklatoknak, mind a diplomáciai utaknak fontos hozadéka volt a földrajzi, etnográfiai ismeretek közvetítése nyugatra, adott esetben egy-egy tudományos felfedezés, mint pl. a Monumentum Ancyranum megismerése. Legtöbb utazónk azonban Nyugat-Európát látogatta, elsősorban az egyházi-értelmiségi réteg, amely felsőbb tanulmányainak végzésére utazott nyugatra. Naplóik, feljegyzéseik, emlékkönyveik gazdag forrásául kínálkoznak a kapcsolattörténeti kutatásoknak.

18:00–19:00 A TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES GÖDÖLLŐ tradicionális koncertje

A Talamba Ütőegyüttes Gödöllő saját szerzeményeinek szórakoztató válogatása, tradicionális zenén keresztül kultúrákon és kontinenseken át mutatja meg mindazt, amire az ütős hangszerek képesek. A vidám szórakozást nyújtó koncertből nem hiányoznak a komikus elemek sem. Az összeállítás igazi közönségbarát műsor, melyben az igényes zenekedvelők és a könnyedebb műfaj rajongói is találnak maguknak kedvencet.

A programot az NKA támogatja. A belépés ingyenes!
Időpont: 2013. november 21.
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 6. emelet, Díszterem
Részvételi szándékát kérjük, előzetesen jelezze 2013. november 20-án délig  e-mailben, vagy a 224–3742 telefonszámon (H–Cs: 9–15 óra, P: 9–13 óra között).

 

# KönyvTÁRlat