Könyvbemutató: Magyar könyvtártörténeti kronológia, 4. kötet

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/01/16

2015. január 16-án, pénteken 14 órakor kezdődik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi szekciójának könyvbemutatója. Ungváry Rudolf mutatja be Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológiájának a 2014 végén megjelent 4. kötetét (2008–2010, Pótlások 996–2007) és beszélget a szerzővel.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár VIII. emelet, Társalgó

A magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 c. kiadvány első három kötete 2010. február 1-jén jelent meg. Egy-két mondatos krónikaként több mint 16 ezer eseményt örökített meg a magyarországi könyvtárak-könyvtárügy több mint ezer esztendős történetéből. A könyvben név szerint is megemlített személyek száma közel 4700, a közületeké, intézményeké, szervezeteké 3050 volt, a könyvtárak által kiadott publikációké, valamint a munkájukat „kívülről” segítő, mások által közzétett bibliográfiáké és egyéb segédleteké pedig 1900.

A kronológiának most megjelent a IV. kötete a 2008–2010-es időszak eseményeinek számbavételével folytatása – és lezárása, befejezése is – az előző munkának. Másrészt az 1–3. kötetekben felfedezett hiányok pótlását nyújtja, illetve a hibák kijavítását végzi el. Különösen a hiánypótlásnak van nagy jelentősége: a kevésbé feltárt 1945 előtti korszakból az első kötetben közölt kb. 1600 dátum 416 új eseményleírással gyarapodott. Ennek következtében az egész munka arányosabbá vált, hitelesebb kiinduló pontokat, tényeket kínálhat az előző évszázadok leendő kutatóinak.

Az 1945-től napjainkig terjedő időszak eseménysorozata is fontos adatokkal bővült. Például sikerült felderíteni az 1952 és 1984 között működött járási könyvtárak hiányzó adatait, valamint az 1960 után szervezett megyei kórházi könyvtárhálózat teljes történetét.

Az új adatokkal az összeállítás számbelileg is lényegesen gazdagodott: az eseményleírások (tételek, rekordok) száma 18.830-ra emelkedett, a név szerint említett személyeké több mint 5700-ra, a hatóságok, intézmények, szervezetek száma több mint 3600-ra, a könyvtárak által publikált szakmai kiadványoké, illetve a munkájukat segítő, így annak hátterét képező, nem általuk kiadott bibliográfiáké és egyéb segédleteké 2541-re.

A IV. kötet a következő könyvtári-könyvtárügyi tevékenységeket öleli fel:

 • A könyvtárügy jogi szabályozása;
 • A könyvtárakat irányító főhatóságok, minisztériumok, szervezetek működése;
 • Könyvtárak alapítása;
 • Újonnan épített könyvtárak felavatása vagy működésük megkezdése
 • A könyvtárak összességét, rendszerét, hálózatait vagy egy-egy könyvtárt érintő szervezeti változások;
 • Könyvtárak névfelvétele, névváltozások;
 • Könyvtárak megszűnésének, megszüntetésének esetei;
 • Könyvtári katasztrófaesetek;
 • Könyvtárépítészet, könyvtári építkezések, régi épületek átalakítása, könyvtárbővítések;
 • Személyi változások (kinevezések, nyugállományba helyezések);
 • Neves könyvtárosok halála (a hely, időpont, életkor adataival);
 • Kitüntetések;
 • Könyvtárosok által szerzett tudományos fokozatok;
 • Az egyetemeken, főiskolákon folyó könyvtárosképzés, a könyvtárosképzéssel foglalkozó tanszékek kialakulása, változásai;
 • Országos vagy több megyére kiterjedő (regionális) tanácskozások, továbbképzések, tanfolyamok;
 • Országos jelentőségű vagy értékes, helyi vonatkozású könyvtári tárgyú kiadványok megjelenése és bemutatása;
 • Könyvtári folyóiratok, könyvtári híradók, hírlevelek megjelenése és megszűnése;
 • Könyvtári mozgalmak, akciók, kampányok, nagyrendezvények, hagyományos könyvtári napok, hetek, hónapok;
 • Egyéb, fontosnak ítélt események – egyedi elbírálás alapján.

A IV. kötetben a 2008–2010-es időszak eseményei, majd a Pótlások és javítások…, végül a kezdetektől fogva megjelent könyvtári vagy könyvtári vonatkozású kiadványok jegyzéke szerepel.

Gerő Gyula, a kronológia összeállítója több mint három és fél évtizedig dolgozott ezen a sziszifuszi vállalkozáson. Munkáját nagyon sokan támogatták a könyvtáros szakmából adatszolgáltatással és a tételek hitelesítésével.

A köteteket a bemutatón meg lehet vásárolni.
A most megjelent 4. kötet 2000 forintba kerül.
Az első három kötet is kapható lesz: együtt 5000, darabonként
2000 forintért.
A kiadvány megvásárolható az Országos Széchényi Könyvtár kiadványtárában is.
Tel.: 224-3878, Fax: 224-3744
Email