Tájékoztató a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek felhasználásáról az Országos Széchényi Könyvtárban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A kereskedelmi forgalomban nem elérhető (out-of-commerce, OOC) művekkel kapcsolatos szabályozás fő célja a közgyűjteményekben elérhető, de piaci forgalomban már nem kapható művek oktatási és kulturális célú elérhetőségének előmozdítása. E cél érdekében a szerzői jogi törvény lehetővé teszi a kulturális örökségvédelmi intézmények (pl. könyvtárak, levéltárak stb.) számára a gyűjteményük állandó részét képező, kereskedelmi forgalomban nem fellelhető művek nem kereskedelmi célú online hozzáférhetővé tételét úgy, hogy vagy megkönnyíti az engedélyezést közös jogkezelő szervezet útján, vagy ennek hiányában szabad felhasználást biztosít.

Amennyiben a felhasználás közös jogkezelő szervezet által adott felhasználási szerződés alapján történik (például fényképek, illusztrációk esetében), az az OOC művek

  • másolására és digitalizálására (többszörözés),
  • kiadására (többszörözés és terjesztés), és
  • nyilvánossághoz közvetítésére (pl. online elérhetővé tétel, vagyis az OSZK honlapjára való feltöltés)

irányulhat.

Amennyiben a felhasználás szabad felhasználásnak minősül (például irodalmi művek esetében), az az OOC művek

  • másolására és digitalizálására (többszörözés),
  • nyilvánossághoz közvetítésére (pl. online elérhetővé tétel, vagyis az OSZK honlapjára való feltöltéssel) és
  • szoftver esetében annak terjesztésére és átdolgozására

irányulhat.

A jogosult azonban bármikor tiltakozhat a műve felhasználása ellen. A tiltakozási jogával akkor is élhet, ha a közös jogkezelő szervezet által adott engedély alapján történik a felhasználás, és olyan esetben is, amikor szabad felhasználás keretében kerül arra sor. A tiltakozás mindkét esetben vonatkozhat egyetlen műre vagy a jogosult minden egyes művére is.

Amennyiben a felhasználás közös jogkezelő szervezeten keresztüli engedélyezéssel történik, a közös jogkezelő szervezethez intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal van mód tiltakozni. Ekkor a mű vagy művek OOC műként való felhasználásának közös jogkezelés általi engedélyezése ellen tiltakozik a jogosult. Ilyen esetben a könyvtárnak az érintett naptári félév utolsó napjáig kell abbahagynia a felhasználást. Ennek feltétele, hogy a jogosult a tiltakozást időben küldje meg, az érintett naptári félév harmadik hónapjának utolsó napjáig.

Szabad felhasználás esetén, az Országos Széchényi Könyvtárhoz (a továbbiakban: OSZK) intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal lehet tiltakozni. Adott hónap 15. napjáig beérkezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tiltakozások esetében az OSZK legkésőbb a következő hónap utolsó napjáig abbahagyja a felhasználást.

Közös jogkezelők az SZTNH oldalán: https://kjk.sztnh.gov.hu/

Mind a szabad felhasználás alkalmával, mind pedig a közös jogkezelő szervezeten keresztüli engedélyezés esetében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kereskedelmi forgalomban nem kapható művekre vonatkozó nyilvántartásán keresztül is módjában áll tiltakozni a jogosultnak.

A jogosult minden egyes művére vonatkozó tiltakozás lehetősége az EUIPO oldalán:

https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/ooc/generaloptout

A jogosult egyes műveire vonatkozó tiltakozásra az EUIPO adatbázisába feltöltött rekordoknál van lehetőség, a "Request opt-out" gombra kattintva.

A szabad felhasználás esetén a jogosult a már megvalósult felhasználások tekintetében díjazásra nem lesz jogosult.