Arany János-emlékév 2017

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi Könyvtár (úgy is mint az Arany-kéziratok jelentős részének őrzője) az Arany János-emlékév 2017 szakmai előkészítésében a kezdetektől részt vállalt, s méltó megünnepléséhez változatos programokkal járul hozzá.

Az MTA elnöke felkérésére az intézmény tudományos igazgatója (dr. Boka László) tagja az Arany Emlékbizottságnak, mely grémium több körben egyeztetett országos és határon túli intézményekkel a várható programok összehangolásáról, szakmai, tudományos és ismeretterjesztő programok megszervezéséről. Ennek értelmében az Országos Széchényi Könyvtár 2016 folyamán – részben NKA forrásból – három pillérre épülő programot készített elő (kiállítás és internetes tartalomszolgáltatás; országos szavalóverseny; tudományos konferencia és könyvkiadás), melyek értelemszerűen az Emlékévben teljesednek ki.

 

AZ EMLÉKÉV SORÁN AZ OSZK AZ ALÁBBI PROGRAMOKKAL KÉSZÜL:

KIÁLLÍTÁS

Az OSZK  2017. április 28-án, 11 órakor nyitja meg a Nemzeti Ereklyetérben és az Ars Librorum kiállítótérben interaktív „Más csak levelenként kapja a borostyánt...”  – Kincsek, kultusz, hatástörténet című Arany János-kiállítását, melyet könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések speciális tárlatvezetések, rendhagyó magyarórák kísérnek 2017. december 20-áig. A tárlat az OSZK kézirattárának páratlan kincseire épül, de kitér Arany és a kortársak, valamint az Arany-recepció és az annál szélesebb kultusz kérdéseire is, megidézve többek közt a 100 évvel ezelőtti ünnepségeket is. (Kurátorok: Rózsafalvi Zsuzsanna és Borbély Mónika, irodalomtörténészek.)

KORTÁRS KÉZIRATOK ÉS VIDEÓINTERJÚK

Az OSZK a bicentenárium kapcsán 200 határon inneni és túli kortárs magyar költő autográf, Arany János emlékének szentelt, vagy az életműhöz kapcsolódó kéziratos versét gyűjti össze a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága, a FISZ, a JAK és az E-MIL közreműködésével, melyeket az OSZK Kézirattára egy külön fondban őriz majd meg. Az OSZK Történeti Interjúk Tára több kortárs költővel videointerjút is készít Arany meghatározó költészeti és fordítói hatásáról, ill. a ma élő kortársak Arany-parafrázisairól. Kiállításunk e kéziratokból és videointerjúkból is válogat egy csokorra valót.

SZAVALÓVERSENY

Az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Magyartanárok Egyesülete és a Magyar Olvasástársaság „Te aranyok Aranya!” címmel Arany János-szavalóversenyt hirdet Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére magyarországi és határon túli magyar felső tagozatos (algimnázium) és középiskolás (főgimnázium és szakiskolák) diákok számára.  A háromszintes verseny (iskolai versenyek, hét területi döntő) fővédnöke Kányádi Sándor költő. (A verseny főszervezői Mann Jolán és Sudár Annamária.) A területi döntőkre 2017. október 14. és november 17. között az ország hét különböző, de a határon túliak számára is viszonylag könnyen elérhető helyszínén kerül sor.

ARANY JÁNOS CSALÁDI NAP

Az országos döntő 2017. november 25-én, az Arany János Családi Nap keretében lesz az OSZK dísztermében. A verseny két zsűrijének elnöke Molnár Piroska és Csőre Gábor színművészek. A családi naphoz múzeumpedagógiai foglalkozások kézműves-foglalkozások,  kapcsolódnak.

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK

Az országos döntőt megelőző két napon (2017. november 23-án és 24-én) megrendezzük az Alapítási Ünnepünkhöz kapcsolódó hagyományos konferenciánkat, az OSZK Tudományos Ülésszakát, melynek egyik napját a 215 éves Alapításnak, a másikat Arany János életművének szenteljük (felkért plenáris előadók: Dávidházi Péter és Szörényi László).

November 23-án a Kaláka együttes és Huzella Péter közös koncertjére kerül sor.

Arany János balladái Zichy Mihály rajzaivalKÖNYVKIADÁS

Az emlékévet jelentős tudományos könyvkiadási tevékenység is kíséri. Az OSZK Kiadó az emlékév során több konferenciakötetet, a kiállítás bilingvis katalógusát, facsimile mappát, s kortárs költőinktől egy válogatáskötetet jelentetett meg, melyet külön az OSZK felkérésére írtak: 24 karát. – Kortárs költők Arany Jánosról címmel.

Mindezeken túl, együttműködve az MTA Könyvtárral és a Kossuth Kiadóval, már tavaly napvilágot látott a Zichy Mihály illusztrálta Arany-balladák fakszimile kötete.

Köteteink elérhetőek könyvesboltunkban.