Kötelezők – felső tagozat

 

Figyelem! A korosztályhoz tartozik az a diák is, aki a 2017/2018-as tanévben kezdi meg felső tagozatos tanulmányait.

 

Kötelezően választható Arany János Toldi című elbeszélő költeményének alább megnevezett részletei közül az egyik:

 

 

Szabadon választott műként Arany János bármely műve – lírai költemény, ballada vagy epikus művének részlete szerepelhet.

Kérjük, hogy a szöveg ne legyen hosszabb 6–7 percnél, de rövidebb, 2–3 perces szövegek ugyanolyan eséllyel szerepelhetnek a versenyen. Nincs akadálya annak sem, hogy a versenyző szabadon választott szövege is a kötelezők listájából kerüljön ki, tehát a versenyzők akár a Toldi egy másik részletét is választhatják szabadon választott produkcióként!

Kérjük, hogy epikus részletek kiválasztása esetén különösen figyeljenek a húzás, a kiemelés módjára!