Az Arany János-évhez kötődő kiadványaink

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2017/09/27

Kortárs költőink Arany-verseit, Arany-reflexióit tartalmazó gyűjtemény, Arany János kéziratainak hasonmás kiadása és egy interaktív Arany-kiállítás katalógusa jelent meg egyebek mellett az Országos Széchényi Könyvtár Könyvkiadójának gondozásában az idei Arany-emlékév kapcsán.

A köteteket egy csomagban ajánljuk, hogy mindenki ízlésének és érdeklődési körének megfelelően válogathasson közülük.

 

24 KARÁT 
Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára. Válogatta és szerkesztette: Visy Beatrix

48 kortárs költő, köztük Parti Nagy Lajos, Lator László, Kiss Judit Ágnes és Tóth Krisztina „remixeli” Arany János életművének gazdagságát saját verseiben. Arra kértük fel napjaink neves szerzőit, határokon innen és túl, hogy költeményekben reflektáljanak Arany költői zsenialitására. 200 költő a 200. évfordulón. A beérkezett száz kézirat közül (melyek azzal mutatnak rá Arany nagyszerűségére, hogy érzékeltetik, mennyi módja létezik a költészetével való „játéknak” a ma szerzője számára) ötven került be a válogatásba. A kötetet lapozva arra is választ kapunk, hogy egy 19. századi költő nyelve és gondolatvilága miként aktualizálható és ültethető át a mába. Mindezt nemcsak szerkesztett formában, hanem a kéziratok hasonmásának közlésével teszi elérhetővé a 24 karát, azaz a tiszta Arany.
A kötet ismertetése a kiadványoldalon.

 

 „HAZÁM TUDÓSI, KÖNYVET NAGY NEVÉNEK!” 
Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai
Szerkesztette: Cieger András

A színháztörténet, a zenetudomány, a jogtörténet és a nyelvészet is kutatja Arany János életművét az irodalomtudomány mellett. A „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” című tanulmánykötet többek között az említett tudományágak kutatásainak eredményeit közli: foglalkozik a költő azon élethelyzeteivel, melyek elengedhetetlenek az életmű megértéséhez, de egyes alkotásainak művelődéstörténeti összefüggéseit is vizsgálja. Ily módon képet kaphatunk Arany zenei és színházi műveltségéről, jogról és politikáról vallott felfogásáról, valamint az őt körülvevő szellemi közegről. A sokszínű megközelítésnek köszönhetően Arany költői, közéleti és tudományformáló alakja is megmutatkozik a tanulmánykötetben.
A kötet ismertetése a kiadványoldalon.

 

 Arany János Balladái Zichy Mihály rajzaival [hasonmás kiadás] 
Szerkesztette: Hitseker Mária

„Lehet-e költői művet illusztrálni?” – teszi fel a kérdést Riedl Frigyes a kötet előszavában, melyet Arany János balladáinak második kiadásához írt. Válaszában Riedl művészet- és irodalomtörténeti előzményekkel támasztja alá, hogy miért is tartja az illusztrációkat fontosnak a költő életművének megértéséhez. Arany és Zichy művészetének egymást kiegészítő jellemvonásairól azonban nemcsak az előszót olvasva győződhet meg a könyvet kezében tartó olvasó, hanem abba belelapozva, azt forgatva is. A kötet Arany János 24 balladáját tartalmazza Zichy Mihály rajzaival. A legendássá vált összeállítás először 1895–1898 között, Ráth Mór gondozásában, négy kötetben jelent meg, amelynek egyedi vonása, hogy csak ebben a kiadásban szerepelnek szövegközi rajzok. A négy kötet teljes anyagát most egy kötetbe vonva, hasonmás kiadásban adjuk közre.
A kötet ismertetése a kiadványoldalon.

 

Arany János dokumentumok, relikviák – fakszimile kiadásban 

Petőfi Sándor Arany Jánosról készített portréja, A Toldi kéziratának részlete és Arany János pecsétje is megtalálható abban a mappában, amely a „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet című kiállítás kísérődokumentumaként jött létre. A mappa nemcsak arra alkalmas, hogy a kuriózumok hasonmásait emlékként vigye magával a kiállításlátogató, hanem oktatási anyagként is alkalmazható, melynek segítségével Arany életműve és szellemi hagyatéka könnyebben megragadhatóvá válik.
A mappa ismertetése a kiadványoldalon.

 

 „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet 
Szerkesztette: Rózsafalvi Zsuzsanna

Arany János kéziratainak egy jelentős részét az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi. E kultúrkincsekre épült javarészt az OSZK Arany-emlékévre rendezett, év végéig látható kiállítása, melynek bilingvis katalógusát veheti kézbe az olvasó. A kiállítás látogatója, illetve e kötet lapozója az autográf iratok mentén mélyítheti el ismereteit Arany költészetéről, a közéletben betöltött szerepéről, a Petőfivel ápolt barátságáról, illetve művészete magyar kultúrtörténetben történő továbbéléséről, szakmai és annál szélesebb hatástörténetéről, kultuszáról. A kiállítás kurátora, Rózsafalvi Zsuzsanna a tárlat anyagán alapuló tudásbázist rendezte kötetbe: az album az említett témák mellett kitér többek között Arany tevékenységére a szabadságharc idején, a költő tanáréveire és író- költőtársaival folytatott levelezésének jelentőségére is. Az alapos szerkesztői munka eredményeként a kötet lehetővé teszi, hogy az olvasó több aspektusból is megközelíthesse Arany életművét.
A kötet ismertetése a kiadványoldalon.

A Kiadóról bővebben  
További kiadványaink