Bibliothecaria Emerita

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/04/29

 

Április 29-én került sor a Bibliothecaria Emerita cím ünnepélyes átadására. A kitüntetést a könyvtár főigazgatója, Tüske László adta át Ferenczy Endréné Wendelin Lídiának, a könyvtár egykori munkatársának, az OSZK-ban életpálya jelleggel végzett áldozatos munkájának elismeréseként.

Részlet Rácz Ágnes gyűjteményszervezési igazgató a díjátadón elhangzott  laudációjából:

„Ferenczy Endréné Wendelin Lídia 1933-ban, Sátoraljaújhelyen született. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK könyvtár szakán folytatta, és a mellékszakként felvett kínai nyelv szakkal együtt 1955-ben fejezte be. Gyakorló évének letöltésére került az OSZK-ba. Könyvtárosi oklevelét 1956 júliusában szerezte kitűnő eredménnyel letett államvizsgájával. Ezt követően végleges kinevezést kapott az OSZK-ban.

1955. július 1-jétől nyugdíjba vonulásáig, 1995. március 31-ig – tehát negyven éven át –  dolgozott könyvtárunkban, különböző beosztásokban.

Pályáját a Bibliográfiai Osztályon kezdte. Ennek átszervezésekor, 1958-ban került az Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztályra, majd innen 1962-ben helyezték át a Gyarapítási Osztály belföldi csoportjába, ahol 1965-től csoportvezetőként tevékenykedett.
1973 szeptemberétől a gyarapítás, feldolgozás, raktározás teendőivel foglalkozó I. főosztálynak megbízott, majd 1974 januárjától kinevezett vezetője lett. Emellett 1981-ben rövid ideig az olvasó- és tájékoztató szolgálatot, a különgyűjteményeket és a műemlékkönyvtárakat magában foglaló II. főosztályt is irányította. 1982-ben, a könyvtár szervezeti átalakítását követően az I., Gyűjteményi Főosztály vezetőjévé nevezték ki. 1988-tól gyűjteményfejlesztési igazgatóként főigazgatói tanácsadói szerepkört látott el, s ezen kívül a főigazgató megbízta a Gyarapítási Osztály, a Katalogizáló Osztály és a Szakozó Osztály munkájának koordinálásával is.

Mint a könyvtártan és könyvtörténet oktatója részt vett az OSZK KMK középfokú könyvtárosképző tanfolyamának munkájában. 1990-től egyetemi adjunktusként az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének mellékfoglalkozású munkatársa lett.

Könyvtártudományi munkássága során bibliográfiai, könyvtártörténeti és könyvtártudomány-történeti kutatásokat folytatott, amelyek eredményei zömmel önálló publikációkként, illetve az OSZK évkönyvében és a Magyar Könyvszemlében jelentek meg. Az OSZK történetének kutatása során főleg az állomány és az olvasószolgálat történetét vizsgálta.”

A laudáció teljes szövege