Serestély Zalán

Életrajz

Serestély Zalán (1988, Kézdivásárhely) – a kolozsvári BBTE BTK magyar–finn szakpárosításán szerzett diplomát (2007–2010). 2010–2012 között a BBTE BTK Magyar Nyelvészet és Irodalomtudomány Mesterképzőjén folytatta tanulmányait, 2012-től 2015-ig a BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola PhD-hallgatója. Kutatási területe: irodalomelmélet, esztétika, ökofilozófia. Kutatási témája: Jorge Luis Borges életművének hatalomkritikai, episztemológiai vonatkozásai. A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetében a Kortárs irodalomelméleti irányzatok, az Esztétika, illetve a Hermeneutika tárgyakat szeminarizálta/szeminarizálja, az Intézet tehetséggondozó szakmai háttérintézménye, a Láthatatlan Kollégium műhelyvezető tutora (műhelytémája: ökofilozófia, az állat kérdése a világirodalomban). 2009–2012 között a kolozsvári Echinox folyóirat szerkesztője, 2011–2013 között az Erdélyi Napló hetilap olvasószerkesztője, 2014–2015 között az Egyetemi Műhely Kiadó ügyvezetője. Az Erdélyi-Magyar Írók Ligája (E-MIL), illetve a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) tagja, első önálló verseskötete 2014-ben jelent meg feltételes átkelés címmel a FISZ és az Erdélyi Híradó Kiadó közös gondozásában. Szakmai díjak: 2015 Communitas alkotói ösztöndíj, 2013 Soós Kálmán tanulmányi ösztöndíj, 2012 Gion Nándor prózaíró ösztöndíj, 2011 az E-MIL és a Bretter György Irodalmi Kör közös alkotói pályázatának első díja, 2011 Communitas alkotói ösztöndíj, 2010 Mikó András Díj.

Kézirat

Publikációi

Vissza a kiállításhoz