Az eltűnt Thuróczy nyomában

Az eltűnt Thuróczy nyomában

Az eltűnt Thuróczy nyomában
A brünni kiadás példányainak provenienciájáról

Írta: Farkas Gábor Farkas
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2020.
142 o.

ISBN 978 963 200 537 9

2 990,- Ft
Kapható

Másfél évtizeddel Hess András Budai krónikája után újabb mű jelent meg nyomtatásban Thuróczy János királyi ítélőmester tollából. Nem túlzás azt állítani, hogy az 1488 kora tavaszán útjára bocsátott krónika első (majd az azt követő későbbi) kiadása hosszú időre meghatározta Európa magyarságról alkotott képét. Nemcsak a brünni, illetve az augsburgi kiadás fametszetes képei formálták ezt, hanem hozzájárult a magyarok történetéről szóló mű népszerűsége és minden bizonnyal széles körű elterjedése is.

Ezt a feltételezést erősítette meg a szerző számára az editio princeps provenienciakutatása, pontosabban az egyes – főleg magyar tulajdonosokkal rendelkező – példányok történeti útjának rekonstruálási kísérlete. A kutatás és izgalmas nyomozás első összegzését kapja a kezébe az Olvasó a szerzőnek azzal a nem titkolt vágyával, hogy mindez egyszer kibővülhet az augsburgi kiadás több mint száz példányának provenienciaelemzésével is.

Az egyes példányok történetei megtanítanak bennünket arra, hogy a gyűjtemények kialakulása, fejlődése (sokszor pusztulása, csonkítása) mennyi véletlenen múlhat, és milyen fontos szerepünk van abban, hogy ami megmaradt, azt megőrizhessük az idők végezetéig.

Az összefoglalás a szerző Előszavának felhasználásával történt.

Rövid videó a könyvről