Közösségi szolgálat az Országos Széchényi Könyvtárban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A nemzeti könyvtár örömmel fogadja azokat a diákokat, akik az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges ötven óra közösségi szolgálatot intézményünkben kívánják teljesíteni.

Közösségi szolgálat koordinátorok:

Albert Réka Ilona
E-mail: albert.reka@oszk.hu, telefon: +36 1 224-3738

Fekete-Csiszár Andrea
E-mail: csiszi.andrea@oszk.hu, telefon: +36 1 224-3772 

 

A könyvtárról röviden

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Magyarország nemzeti könyvtára.
Létrejöttét 1802-ben a hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf Széchényi Ferencnek (1754–1820) köszönheti, aki a régi nemzeti könyvkincset országszerte és külföldön nagy anyagi áldozatvállalással felkutatta, gyűjteménnyé egyesítette, majd közhasználatra bocsátotta.

Az alapító szellemi örökségét ápolva az Országos Széchényi Könyvtár kiemelt célja és feladata, hogy gyűjteményét és tevékenységét megismertesse különböző ismeretátadási formákon keresztül – mint például az irodalmi-kultúrtörténeti programok, kiállítások, múzeumpedagógia – felnőttekkel és diákokkal egyaránt, s e munkánk integráns részét képezheti a középiskolás diákok bevonása a közösségi szolgálaton keresztül intézményünk mindennapjaiba.

A nemzeti könyvtár közel 9 millió magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot őriz. A gazdag állomány a magyar kulturális örökség széles spektrumát öleli fel a legkorábbi nyelvemlékektől az elektronikus dokumentumokig, dokumentumtípusonként különböző gyűjteményekbe rendezve (Törzsgyűjtemény, Plakát-és Kisnyomtatványtár, Kézirattár, Régi Nyomtatványok Tára, Térképtár, Színháztörténeti Tár, Zeneműtár, Fotótár, Történeti Interjúk Tára, Könyvtártudományi Szakkönyvtár).

A törzsgyűjtemény tartalmazza az 1711 után a mindenkori Magyarországon, és az 1600 után külföldön megjelent 3 millió könyvet, a könyvtár teljes hírlap- és folyóirat-állományát (400 000 évfolyam eredetiben, illetve mikrofilmen), valamint a kötelespéldányként beszolgáltatott elektronikus dokumentumokat. Az állomány értékét növeli, hogy számos magyar könyv és folyóirat egyetlen fennmaradt példányát őrzi a könyvtár.

Nemzeti könyvtári feladatain túl az Országos Széchenyi Könyvtár a történettudomány és az irodalomtudomány szakkönyvtári funkcióit is ellátja.

Az OSZK Digitális Könyvtára számos szolgáltatást foglal magában, melyek között a nálunk őrzött elektronikus dokumentumokra épülő online adatbázisok, tartalomszolgáltatások és tematikus összeállítások is megtalálhatók. 

Az Országos Széchényi Könyvtár nem csupán a nemzeti emlékezet helye, hanem modern kulturális központ is: kulturális rendezvények, állandó és időszaki kiállítások, ismeretterjesztő kiállítások helyszíne.