Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei

Körmendy Kinga – Lauf Judit – Madas Edit – Sarbak Gábor:
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei
Szerkesztette: Madas Edit
OSZK – Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár – Akadémiai Kiadó, Esztergom – Budapest, 2021., 456 old.
ISBN 9789632007144

6 000,- Ft
Kapható

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár jelentős középkori kéziratgyűjteményét írja le a katalógus a rokon intézmény, az Érseki Simor Könyvtár kódexeivel együtt. A kötetben helyet kapott az egyetlen, esztergomi világi gyűjteményben őrzött kódex is. A Főszékesegyházi Könyvtár mai állományából 45 kódexet és 6 kódextöredéket tartalmaz a jelen kötet, az Érseki Simor Könyvtáréból 12 kódexet és 1 töredéket, valamint a Helischer József Városi Könyvtár egyetlen kódexét.

A magyar nyelvű katalógusban számos olyan adat kapott helyet, amely túlmutat egy átlagos katalógus érdekkörén. Ezek az elsősorban intézménytörténeti szempontból fontos adalékok a német nyelvű változatból részben kimaradtak, az igen részletes könyvtártörténeti bevezető pedig lerövidült.

A katalógus 70 tételéből 65 latin nyelvű, három német, kettő pedig magyar nyelvemlék. A kódexek leírásai a katalógusban könyvtárak szerint követik egymást, az egyes könyvtárakon belül pedig a könyvtári jelzetek sorrendjében.  A kötetet értékes mellékletek zárják, amelyekből a középkori Magyarország liturgikus életéről, valamint a papírra írt kódexek vízjeleiről tudunk meg fontos adatokat. A katalógusban a tájékozódást a művek kezdősorát tartalmazó incipitmutató is segíti. Külön értéke ennek a munkának a részletes név- és tárgymutató, valamint a szakirodalom pontos és teljességre törekvő használata.