A bécsi császári udvar és János Zsigmond erdélyi fejedelem nyomdásza

A bécsi császári udvar és János Zsigmond erdélyi fejedelem nyomdásza

A bécsi császári udvar és János Zsigmond erdélyi fejedelem nyomdásza. A tragikus sorsú Raphael Hoffhalter nyomdai vállalkozásai Közép-Európában (1556–1568)
Írta: Bánfi Szilvia
OSZK Budapest, 2023., 496 oldal
ISBN 978 963 200 727 4

11 800,- Ft
Kapható

Raphael Hoffhalter nyomdász, betűmetsző és mintametsző az 1550-es évek második felében 1563 legelejéig Bécs városának egyik jelentős, meghatározó tipográfusa volt. Ottani tevékenységének részletes bemutatása azonban mindezidáig nem történt meg. A kötet ezt a hiányt kívánta pótolni, különös tekintettel arra, hogy bécsi életművének alapos ismerete nélkül a nyomdász későbbi magyarországi működése sem tisztázható. Ennek érdekében a szerző elvégezte a Raphael Hoffhalter által kinyomtatott művek teljességre törekvő bibliográfiai feltárását és nyomdai készletének rekonstruálását.

Raphael Hoffhalter 16. századi különös közép-európai életútja származása okán része a lengyel, tevékenységének színterei miatt pedig az osztrák és a magyar művelődéstörténetnek. A korra jellemző felekezeti meghatározottság befolyásolta sorsát, amelytől nyomdászként sem tudta függetleníteni magát. Ugyanakkor magyarországi működése jelentős hatással volt a 16–17. századi könyves kultúránkra. Raphael Hoffhaltert a 16. századi magyar nyomdászattörténet egyik legnagyobb hatású tipográfusaként tartjuk számon.

 

Bánfi Szilvia 1976 és 2021 között volt az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa.

A bibliotékában végzett munkája mellett történelem–könyvtár szakosként hamar bekapcsolódott a Borsa Gedeon által létrehozott nyomdászattörténeti kutatócsoport munkájába. Tudományos tevékenysége magába foglalja a retrospektív magyar nemzeti bibliográfia (16–18. század), a magyarországi nyomdászattörténet (1473–1948) és a 20. századi cenzúrakutatás kérdéseit.

Huszár Gál nyomdakészletének összeállítása során fordult figyelme Raphael Hoffhalter magyarországi nyomdásztevékenységének megismerése felé. Hoffhalter jelentős szerepet töltött be Közép-Európa 16. századi művelődéstörténetében. Viszontagságos sorsa nyomon követhető az 1563 és 1568 között kinyomtatott kiadványaiban. Az ezek előállítását szolgáló nyomdai készletének rekonstrukciója megkerülhetetlen jelentőségű mind a bécsi, mind a hazai nyomdászattörténet számára.

Bánfi Szilvia több évtizedes aprólékos kutatómunkájának eredménye a most megjelenő impozáns kötet.