Irodalmi Magazin 2016/1. Móricz Zsigmond

Irodalmi Magazin 2016/1. Móricz Zsigmond

Irodalmi Magazin 2016/1. Móricz Zsigmond
Főszerkesztő: Jánosi Zoltán
OSZK–Magyar Napló Kiadó Kft., Budapest, 2016., 120 oldal
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Szabó Lőrinc Móricz Zsigmondról szóló jegyzetével ajánljuk ezt a lapszámot: „Milyen életerő volt, milyen gazdag tehetség, milyen nyugodt kitartás! Valahogy az egész országot magába gyűjtötte, az egész magyar népet a szellemébe építette. Az embernek, ha vele beszélt, az volt az érzése, hogy személyesen ismert minden várost és falut és tanyát, minden urat és minden parasztot a Duna–Tisza-tájon. Minden múltat és vidéket, eseményt és családfát, minden indulatot és kapcsolatot, kicsiséget és nagyságot. Hajón, vonaton, autón, mindig és mindenfelé találkoztunk alacsony, zömök alakjával. Az ország vándora volt, kezében vastag nádbot; bérletet váltott, ahová csak lehetett, és úgy utazott, mint egy lírikus, rögtönzött megszakításokkal, melyeknek csak ő tudta az értelmét. A tapasztalatoknak olyan bősége gyűlt össze benne, mint senkiben, akivel én irodalomban és irodalmon kívül találkoztam; s az emlékezete épp oly csodálatos volt, mint a megjelenítő erő, amellyel magyar sorsoknak és alakoknak százait, talán ezreit elénk tudta idézni, akár írt, akár csak beszélgetett. Óriási a kincs, amit szellemmé, szellemi rajzzá alakított és emelt a műveiben, és épp oly óriási, amit magával vitt.” (Szabó Lőrinc: Az ország vándora)

Az Irodalmi Magazin legújabb lapszámában súlyos gazdasági és társadalmi kérdéseken is töprenghet az olvasó, amellett, hogy egy varázslatos írói világba nyerhet betekintést. Ezúttal Móricz Zsigmond optikáján keresztül (többek között az általa készített fényképek segítségével is) vethetünk pillantást a második világháború előtti Magyarországra, ahol számos kérdés hasonló módon foglalkoztathatta az embereket, mint napjainkban. Az Irodalmi Magazin szerzői – a Móricz-életmű újraolvasása jegyében –nemcsak a nagyregényekre és a közismert novellákra, hanem az író riportjaira, feljegyzéseire, levélváltásaira is figyelmet fordítanak. A tanulmányok Móricz alkotói kibontakozásának, fordulatos életének és művei sajátosságainak nyomába eredve keresik azt, amit elődeik is közel száz éve már: Móricz Zsigmond alkotóerejének forrásait és természetét.

Irodalmi Magazin

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.