Irodalmi Magazin 2020/1. József Attila

Irodalmi Magazin 2020/1. József Attila

Irodalmi Magazin 2020/1. József Attila
Főszerkesztő: Kondor Péter János

OSZK–PIM-Magyar Napló Kiadó Kft., Budapest, 2020., 128 oldal
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

115 éve született József Attila, akinek életműve új vonatkoztatási rendszert nyitott a magyar költészet történetében. A lapszám összefoglalja az életmű értelmezési hagyományait, és újragondolja annak olvasati lehetőségeit, felsorakoztatja a költő inspirációs forrásait és rendkívüli hatástörténetének okait. Az összeállítás szakmai interjúkat közöl az életmű líraelméleti és recepciótörténeti kérdéseiről, József Attila és a pszichoanalízis viszonyáról, valamint a költő pszichés betegségének alkotáslélektani összefüggéseiről, továbbá az életrajzkutatás lehetőségeiről. A tanulmányok a költő művészetfelfogásával, a versek komoly- és könnyűzenei vetületével, líra és politika viszonyával, valamint a József Attila-fordításokkal foglalkoznak. Az elemzések mellett kortárs költők rövid esszéi olvashatók versélményekről, az életművel való meghatározó találkozásokról. A szövegeket gazdag, a költő versei ihlette képzőművészeti anyaggal, továbbá korabeli dokumentumokkal, kéziratokkal, fényképekkel illusztráltuk. A lapszám tiszteletadás az irodalomtörténet egyik legragyogóbb géniusza előtt, akinek alkotásai legtöbbünk számára a költészettel való találkozás legintimebb mélységeit jelentik.

A lapszám tartalmából:

  • Interjúk: Tverdota György, Kulcsár-Szabó Zoltán és Bókay Antal irodalomtudósokkal, továbbá Kővágó Pál pszichológussal.
  • Tanulmány, esszé: Borbás Andrea, Fónagy Zoltán, Gönczi Ambrus, Balogh Gergő, Fehér M. István, Imreh András, Konkoly Dániel, N. Horváth Béla, Alföldy Jenő, Nagy Dániel, Osztroluczky Sarolta, Horváth Kornélia, Szénási Zoltán, Bús Éva és Lang Ádám.
  • Szépirodalmi inspirációk: László Noémi, Ágh István, G. István László, Miklya Zsolt, Both Balázs, Payer Imre és Gergely Ágnes.
  • Továbbá izgalmas képi anyag a József Attila-kéziratoktól a kortárs képzőművészeti alkotásokig, fotók Czimbal Gyulától.

Irodalmi Magazin

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.