Irodalmi Magazin 2023/2. Kassák

Irodalmi Magazin 2023/2. Kassák

Irodalmi Magazin 2023/2. Kassák
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK-PIM-Magyar Napló Kft., Budapest, 2023.,
128 old.
ISSN 2063-8019

2 000,- Ft
Kapható

A Kassák Lajos emlékére összeállított lapszám a magyar avantgárd meghatározó alkotójának szépirodalmi, irodalomszervezői és képzőművészeti munkásságát, illetve annak hatását és utóéletét állítja fókuszba. A széles közönség számára szinte ismeretlen művészt és az általa folyamatosan újraalkotott ars poeticát a maga összetett egységében mutatja meg.

Irodalom-és művészettörténészek beszélnek többek között arról, milyen szerepet játszott Kassák a hazai és a nemzetközi avantgárd művészetben, milyen szellemi örökséget hagyományozott tovább, és milyen szakmai tevékenységet végez a róla elnevezett múzeum. Az összeállítás ezen túl bemutatja Kassák folyóiratait, művészeti programjait, árnyalja a Nyugathoz, illetve Babits Mihályhoz fűződő viszonyát, és rámutat az Európai Iskola művészcsoporttal való kapcsolatára. A műelemzések a József Attila-hatásokat is számba véve Kassák néhány versén, illetve regényén túl nagyszabású önéletrajzi művére, az Egy ember élete című munkára irányulnak. Az összeállítás Kassák festészete mellett bemutatja az életmű recepcióját és a kortárs költészetre, illetve a neoavantgárdra gyakorolt hatását, valamint a közoktatásban kialakult helyét.

Az interjúk és tanulmányok sorát szépírók Kassákra emlékező, általa inspirált esszéi egészítik ki. A szövegeket archív portrék, borítók, Kassák-művek reprodukciói, illetve Kassák szemléletével rokonítható vizuális költészeti és kortárs képzőművészeti alkotások kísérik.