Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800

Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800

Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800
Írta: V. Ecsedy Judit, Simon Melinda
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2009., 204 oldal
ISBN 978 963 506 797 8

3 500,- Ft
Kapható

A kötet a magyarországi nyomdász és kiadói jelvényeket magyar és angol nyelven mutatja be, amelyet 128 tételből álló katalógus egészít ki kétnyelvű elemzésekkel.

A nyomdászat elterjedését Európa-szerte hamarosan követte a könyvkiadói és nyomdászjegyek megjelenése. E jelvényeket – a díszítési szándék mellett – a szükség hozta létre, a mesterek megkülönböztetése iránti igény. Bár a nyomtatvány bevezető soraiban vagy a kolofonban olvasható volt a kiadó, a kereskedő vagy a nyomdász neve, de még nem abban a tagolt, jól elkülönülő és figyelemfelkeltő formában, ahogyan később a címlapon meghonosodott.

A kiadvány korszakonként, századonként külön fejezetekbe rendezi anyagát, művelődés- és nyomdatörténeti áttekintést ad a tárgyalt időszakról. A katalógusba a mindenkori Magyarország és Erdély területén használt jelvények kerültek be a nyomdászok és kiadóik betűrendje szerint. Az egyes jelvények képe mellett megtalálható használójának vagy kiadójának neve, tevékenysége, használatának helye és ideje, a jelvény technikai jellemzői, mérete, továbbá a jelvény szöveges leírása is.