Lymbus 2016

Lymbus 2016

Lymbus 2016
Magyarságtudományi forrásközlemények
Főszerkesztő: Ujváry Gábor
OSZK–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet–Klebelsberg Kuno Alapítvány–Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, 2016., 448 oldal
ISSN 0865 0632

2 600,- Ft
Kapható

Egy korábbi, ugyanilyen című periodikát megújítva és átalakítva 2003-tól évente jelenik meg a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények című kiadvány, amely elsősorban a hungarika-kutatások során feltárt, az 1526 és 1945 közötti korszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az eredeti nyelvükön közölt források értelmezését bevezető tanulmányok és bőséges magyarázó jegyzetek segítik.

Az évkönyv kiadását a hungarológia vezető hazai műhelyei támogatják: a Balassi Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár. A Lymbus főszerkesztője Ujvary Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, felelős szerkesztője Lengyel Réka, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet irodalomtörténésze.

Tartalom

 • Farkas Flóra: Leonhard Huntpichler: Epistola ad Dionysium cardinalem ac archiepiscopum Strigoniensem 7–27
 • Szilágyi Emőke Rita: Oláh Miklós levele Lady Lisle-hez, Boleyn Anna udvarhölgyéhez, 29–35
 • Domokos György – Mátyus Norbert: Antonio Mazza és Buda ostromáról írt jelentése, 37–75
 • Palotás György: Moderni temporis oratio ad Deum. Verancsics Mihály 1566-os (?) törökellenes imádsága, 77–82
 • Hámori Nagy Zsuzsanna: Források Bethlen Gábor két francia diplomatájáról és uralkodása utolsó éveiről (1626–1633), 83–111
 • Jeney-Tóth Annamária: Kolozsvár adózása az 1630-as években, 113–162
 • Bubryák Orsolya: Nyáry Krisztina hozománya. Források az Esterházy-kincstár kialakulásához, 163–189
 • Bujtás László Zsigmond: Gyulai Ferenc és Donáth János bécsi követjárása. Újabb adalékok Apafi Mihály holland kapcsolataihoz (1687), 191–238
 • Jankovics József: Bethlen Miklós levelei Ferdinand Bonaventura Harrachnak, I. Lipótnak és ismeretlennek (1699–1703), 239–258
 • Nagy Andor: Thököly Imre epitáfiumai Joseph Trausch kéziratgyűjteményében, 259–264
 • Zvara Edina: Trenk Frigyes magyar nyelvű kiadatlan politikai röpirata, 265–282
 • Vaderna Gábor: Gróf Dessewffy József a sajtószabadságról és a cenzúráról, 283–318
 • Lipthay Endre: Gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey Mária grófnő levelezése 1848-ból, 319–341
 • Rózsafalvi Zsuzsanna: Schöpflin Aladár levelei Dutka Ákosnak, 343–350
 • Hamerli Petra: Adalékok Rothermere revíziós kampányának fogadtatásához: a sajtómágnás és Eduard Beneš levélváltása olasz szemmel, 351–365
 • Buza János: Berlász Jenő gyászbeszéde dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár ravatalánál (Elhangzott 1956. november 13-án a Farkasréti temetőben), 367–370
 • Gilányi Magdolna: „Álmomban Mindszenty bíboros ténykedett... én is ott voltam.” Bőle Kornél O. P. 1956-os naplója, 371–385
 • Simon Zsuzsanna: Vita Az ember tragédiája falanszter-jelenetéről az MTA Irodalomtörténeti Intézetében, 387–428
 • K. Lengyel Zsolt: Műhelynapló egy bajorországi magyar hagyatékában, 429–448