Lymbus 2019

Lymbus 2019

Lymbus 2019
Magyarságtudományi forrásközlemények
Főszerkesztő: Ujváry Gábor
OSZK – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Külgazdasági és Külügyminisztérium – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, 2019., 838 oldal
ISSN 0865 0632

2 700,- Ft
Elfogyott

Egy korábbi, ugyanilyen című periodikát megújítva és átalakítva 2003-tól évente jelenik meg a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények című kiadvány, amely elsősorban a hungarika-kutatások során feltárt, az 1526 és 1945 közötti korszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az eredeti nyelvükön közölt források értelmezését bevezető tanulmányok és bőséges magyarázó jegyzetek segítik.

Az évkönyv kiadását a hungarológia vezető hazai műhelyei támogatják: a Balassi Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár. A Lymbus főszerkesztője Ujvary Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, felelős szerkesztője Lengyel Réka, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet irodalomtörténésze.

 

Tartalom:

 • Bándi András, Palotás György: Egy medgyesi Cyprianus-kötet és Verancsics Antal epitáfiumai Adrianus Wolphardus halálára (1544) – 9
 • Kasza Péter: Patay Ambrus jelentése Szigetvár 1556. évi török ostromáról – 19
 • Mátyás-Rausch Petra, Póka Ágnes: Az ismeretlen földjén - Thorda Zsigmond jelentése a liptói bányászatról (1560) – 29
 • Kruppa Tamás: Gianfrancesco Aldobrandini generális prágai tárgyalásai. Adalék a Szentszék háborús szerepvállalásához 1597-ben – 85
 • Kármán Gábor: Kovacsóczy István orációja 1615-ben III. Zsigmond lengyel király előtt117
 • Szabó András Péter: Johannes Frölisch evangélikus lelkész önéletrajzi feljegyzései (1636-1671) – 143
 • Monostori Tibor: Egy magyar arisztokrata Spanyol-Németalföldön a Flandriai Hadsereg szolgálatában. Forgách Péter koronaőr lovasezredének szerződtetése 1637-ben – 157
 • Juhász Krisztina: Esterházy Dániel és Esterházy Miklós levelei az 1642. évi szőnyi békekötés idején – 175
 • Martí Tibor: Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. Tőrös János magyar kamarai tanácsos és Konszky Gáspárné Balassa Zsuzsanna végrendeletei (1650) – 205
 • Barta M. János: Kemény János és a két Csáky István levelezésének kiadatlan darabjai (1655-1661) – 249
 • Szabados János: Adalékok az 1658. július 6-i pálülési csata körülményeihez – 287
 • Oláh P. Róbert, Tusor Péter: Lippay György esztergomi érsek testamentuma (1665) – 329
 • B. Székely Dorottya Piroska: Szelepcsényi György végrendelete – 349
 • Bujtás László Zsigmond: Nicolaus Apáti, „exul Hungarus”385
 • Vass Csongor: A Baranyi Pál SJ erdélyi missziós működését szabályozó prímási okirat – 403
 • Tóth Tibor: John Richards angol hadmérnök útinaplója a Balkán-félszigetről és Magyarországról (1700) – 415
 • Nagy Kornél: Mártonffy György erdélyi püspök 1720. évi kiadatlan levele az erdélyi örményekről – 451
 • Fajt Anita: Johann Bruckner Halléból Nagyszebenbe küldött levelei (1737-1739) – 467
 • Tóth Ferenc: Szent Koronát a francia királyfinak? A rodostói magyar emigráció függetlenségi mozgalmi tervei az 1747-1748-as évekből – 507
 • Bándi András: Szeli József (1710-1782) székelyzsombori lelkipásztor nekrológja – 557
 • Illyés Boglárka: Pártfogó, csodáló és barát. Metternich hercegné Sándor Paulina levelei Camille Saint-Saënshoz – 573
 • Schwarczwölder Ádám: Széll Kálmán irathagyatékának sorsa – 603
 • Török Zsuzsa: Wohl Janka Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának írt levelei – 615
 • Tóth Krisztina: Vatikáni források a nagyváradi és szegedi székeskáptalan 20. századi történetéhez (Glattfelder Gyula 1923–1924. évi beadványai a Szentszékhez) – 631
 • Bartha Ákos: Ellenállás és elhallgatás: Zsabka Kálmán esete a kommunista „biokráciával” – 655
 • Seres Attila: Lengyel diplomáciai iratok Esterházy János felvidéki magyar politikusról a varsói Archiwum Akt Nowychban, 1932–1939 – 679
 • Gecsényi Lajos: Dokumentumok Hennyey Gusztáv vezérezredes, volt külügyminiszter és a militáns katonai emigráció viszonyához (1949–1950) – 745
 • Scheibner Tamás: A Rockefeller-jelentés. 1956-os magyar menekültek Bécsben amerikai szemszögből – 771