A Magyar Bohémvilág. A Budapesti Újságírók Almanachja 1908-ra

A Magyar Bohémvilág. A Budapesti Újságírók Almanachja 1908-ra

A Magyar Bohémvilág. A Budapesti Újságírók Almanachja 1908-ra
Hasonmás kiadás
A kísérő tanulmányokat írta: Szénási Zoltán, Wirágh András
OSZK-Argumentum, Budapest, 2019., 592 oldal
ISSN 0201-2510 01908

4 900,- Ft
Kapható

Az 1907-es esztendőt, melynek krónikáját adja a kötet, még csendesebb idők, kevésbé zajos történések jellemezték, ám mégis izgalmas lehet a mai olvasó számára, aki annak tudatában olvashatja e gyűjteményt, hogy ezek az események és gondolatok előzték meg az irodalomtörténeti szempontból nagy horderejű 1908-as évet.

Ez az év A magyar bohémvilág címet kapta, alcíme: Irókról, újságirókról, szinészekről, poétákról, zenészekről, festőkről, szobrászokról, stb. Az Almanach a címéhez híven tematikus blokkokon át vezeti be az olvasót az újságírás és az újságírólét, sőt a művészvilág kulisszái mögé a korabeli hírlapirodalom neves alakjainak közreműködésével. A szövegek néhol tréfás, másutt ismeretterjesztő módon tárják fel az újságírói klubéletet, a szerkesztői feladatokkal járó nehézségeket, vagy éppen a sajtó és olvasóközönség viszonyát, miközben Ady Endre, Gárdonyi Géza, Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc vagy Szép Ernő írásainak is helyet adnak e lapok.

A Budapesti Újságírók Almanachjai a mai kutatók számára a századelő író- és újságíró-társadalmára, illetve működésére vonatkozó felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötet anyaga azonban – reményeink szerint – a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart. A sorozat egészéről és történetéről Szénási Zoltán, az 1907. év tematikus évkönyvéről Wirágh András tanulmánya ad ismereteket.