Magyar könyvtártörténeti kronológia 5.

Magyar könyvtártörténeti kronológia 5.

Magyar könyvtártörténeti kronológia 5. 
Pótlások és javítások 996–2010, Kitüntetések 1954–2012
Összeállította: Gerő Gyula
A szerkesztésben közreműködött: Rácz Ágnes
OSZK, Budapest, 2021., 595 old.
ISBN 978 963 200 577 5 Ö
ISBN 978 963 200 716 8 (5. kötet)

3 900,- Ft
Kapható

A Könyvtáros című folyóirat 1978. júniusi számában Események, krónikák 1977 címmel összeállítás jelent meg a magyarországi könyvtári élet, könyvtárügy napi történéseit időrendben feljegyző, egy-két mondatos leírásokkal. Ez volt az első terméke, eredménye annak a négy évtizedes munkának, amelynek végső hozadékát a Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2010 című összefoglalás utolsó, ötödik kötetét most kezébe veheti az olvasó. E kötetben közölt 1500 új tétellel együtt az eseményleírások dátumainak száma több mint húszezer, a személyeké több mint hatezer, az intézményeké közel ötezerre, a kiadványoké pedig több mint kétezerre nőtt. A kiadványban az 1945 előtti eseményleírások majdnem negyven százaléka foglalkozik a munkáskönyvtárakkal. Mégpedig olyan apróbb részletekre, életmegnyilvánulásokra is kiterjedve, amelyek figyelembevétele és feljegyzése más könyvtártípusok esetében elképzelhetetlen volt kronológiánk előző köteteiben.

Tartalmilag ez a kötet is előzményeit követi, nevezetesen a könyvtárak alapításától kezdve működési körülményeiknek, eseményeiknek, jogszabályi hátterüknek ismertetésén keresztül egészen a sokfajta személyi vonatkozásaiknak számbavételéig.