A magyar október. A BBC History különszáma

A magyar október. A BBC History különszáma

A magyar október. A BBC History különszáma
Szerkesztette: Rainer M. János
A képeket válogatta: Sárközy Réka, Topits Judit
OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.
144 oldal + DVD melléklet
ISSN 2062-5200
ISBN 978 963 098 641 0

1 990,- Ft
Kapható

„A forradalom már a saját korában történelmet írt. – állítja Papp Gábor a kiadvány beköszöntőjében – »1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy az áldozat, amit követel« – mondta Kennedy elnök” a magyar kérdés ENSZ-beli megvitatásakor.

Több mint harminc évig azonban nemcsak a történelmi feldolgozások többségében, hanem az emberek történelemképében is a meghamisított forradalom képzete élt. Szerencsére az utóbbi majd’ három évtized alatt ez a kép sokat változott a tények bővülésének, a korszellem formálódásának, a megközelítések árnyalódásának köszönhetően.

DVD melléklettel megjelent kiadványunk a hatvan éve történtek előzményeivel, lefolyásával és utóéletével foglalkozik. Bejárja a történések színtereit, felvázolja a – neves és névtelen – főszereplők portréját, számba veszi a forradalmi cselekvés változatait. A forradalmi Magyarország tablója mögé illeszti az egykori világpolitika keretét. Az ötvenhatos Budapest és vidék képét idézi fel – a szó szoros értelmében is, száznál több egykorú fényképpel, neves fotóriporterektől és névtelen szemtanúktól. Az írások szerzői – egy egykori brit diplomata kivételével – történészek, akiknek többsége most nem az értékelést tartotta fő feladatának, hanem azt, hogy összegyűjtse mindazt az ismeretanyagot, amely alapján a nemzet a Magyar Októbert a magáénak vallhatja.