Magyarok a Kaukázusban

Magyarok a Kaukázusban

Magyarok a Kaukázusban. A magyar őshaza kutatása Örményországban és a Kaukázusban
Írta és szerkesztette: Kránitz Péter Pál
OSZK–Örmény Kulturális Központ, Budapest, 2016., 136 oldal
ISBN 978 963 200 661 1

3 200,- Ft
Elfogyott

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarok a Kaukázusban. A kaukázusi őshaza a 19. században címmel rendezett kiállításának törzsanyagát, katalógusát tartja a kezében az olvasó. E tárlat a kaukázusi őshazakutatás 19. századi, romantikus – a Kaukázus völgyeiben hátra maradt és még mindig fellelhető ősmagyarok – gondolatát kívánta átfogóan bemutatni és feltárni olyan, elsődlegesen az OSZK gyűjteményeiben található páratlan anyagok mentén, melyek a tudományos értekezésektől a valóságalapot sok esetben nélkülöző, de annál népszerűbb korabeli elméletekig terjedtek. A kötetben megtekinthető kéziratok és nyomtatványok, illetve többek között Zichy Jenő kutatóexpedícióihoz kapcsolódó festmények, fényképfelvételek és textíliák, s megannyi más kiállítási tárgy e különleges eszmetörténeti téma kontextualizált bemutatását biztosítja.

A három nyelvű (magyar, angol, örmény) kiadványt Kránitz Péter Pál írta és szerkesztette.