Magyarország bibliographiája 1712–1860 X. Nyomda- és kiadástörténeti mutató

Magyarország bibliographiája 1712–1860 X. Nyomda- és kiadástörténeti mutató

Magyarország bibliographiája 1712–1860 X. Nyomda- és kiadástörténeti mutató
a IX. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 1701 – 1800 között megjelent nyomtatványokhoz
Összeállította és szerkesztette: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit
Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2018., 400 oldal
ISBN 978 963 200 691 8

3 100,- Ft
Kapható

Ez a kötet Petrik Géza Magyarország bibliographiája sorozatába illeszkedik: a 2017-ben publikált, 3 782 új, eddig ismeretlen bibliográfiai tételt tartalmazó IX. kötet (Pótlások) nyomda- és kiadástörténeti mutatója.

Megjelenésével a magyar retrospektív bibliográfia 1701 és 1800 között kiadott, összesen 30 417 tétele immár három nyomdamutató: a Petrik VI., VIII. és X. pótkötetek segítségével nyomdák szerint is áttekinthetővé vált. Az első a Petrik VI. kötet, amely 1972-ben jelent meg, és az első öt Petrik-kötet 1712-től 1800-ig terjedő anyagát rendszerezi nyomdahelyek és nyomdák szerint. A második nyomdamutató a Petrik VIII. kötet (1991), amely első részében függelékként a hazai 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiáját tartalmazza, második része pedig az 1989-ben megjelent VII. Pótlások kötetnek és a VIII. kötetben közreadott Függeléknek az együttes nyomda- és kiadástörténeti mutatóját. Benne a korábbi bibliográfiákból ismeretes, 1701 és 1711 között nyomtatott hazai nyomtatványok adatai is megtalálhatók. A mostani tehát a harmadik nyomda- és kiadástörténeti mutató, amely minden tekintetében a korábbi nyomdamutatókat követi, és időköre a Petrik VIII. kötethez hasonlón a teljes 18. század. E három nyomdamutató immár együttesen ad képet a magyarországi könyvkiadás és könyvnyomtatás 18. századi helyzetéről, intézményeiről, személyeiről.