Margit-legenda

Margit-legenda

Margit-legenda, 1510.
Elektronikus dokumentum
Szerkesztette: Káldos János
Budapest, OSZK MEK, 2009.
CD-ROM
ISSN 1788-1188

ISBN 978-963-200-574-4

3 500,- Ft
Elfogyott

A kódexet a mai margitszigeti domonkos kolostorban az ott élő apácák számára másolta 1510-ben – a Példák könyvével párhuzamosan – Ráskay Lea apáca, aki a legnevesebb kódexmásolónk. A Margit-legenda Árpád-házi Szent Margit (1242–1270), IV. Béla király szentség hírében élő (noha hivatalosan szentté csak 1943-ban avatott) apáca leányának az életét és csodatételeit beszéli el. Szülei Margitot háromévesen a veszprémi Szent Katalin zárdába adták. A IV. Béla által a Duna szigetén Margitnak épített kolostor tízéves korától volt a királylány otthona élete végéig. A később Margitról elnevezett szigetet az ő korában a kolostor védőszentjéről Szűz Mária, vagy Boldog Asszony szigetének, népi elnevezéssel pedig eredetileg Nyúlszigetnek, majd később Nyulak szigetének is hívták.

Margitnak a kolostor templomában lévő sírja halála után sűrűn látogatott zarándokhellyé vált, amint a kódexben is olvashatjuk: mind teljes Magyarország hozzá fut. Emlékét, példáját az ott lakók halála után még két és fél századon át – amíg a török pusztítás miatt a szigetről el nem kellett menekülniük – ápolták és tisztelték. Ennek jegyében készült itt a kódex.

Kódexeink között ez az egyetlen hazai témájú, s forrásai szintén Magyarországon készültek. Ezért nemcsak nyelvi és irodalmi emlék, hanem a magyar művelődéstörténet napjainkkal is érintkező jelentős forrása. A kódex Jankovich Miklós gyűjteményével került 1836-ban a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár birtokába.

A Digitális Kincstár az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus kiadványsorozata, amelynek célja, hogy digitális formában minél szélesebb körben ismertté tegye a könyvtári raktárak polcain található értékeket. A kiadványsorozat szerkesztési munkáit – az Országos Széchényi Könyvtár különböző osztályai szakértőinek bevonásával – a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály végzi. A sorozat darabjai főként a magyar nemzeti könyvtár egy-egy különlegesen értékes dokumentumának (régi könyvek, kéziratok, folyóiratok, térképek, aprónyomtatványok, plakátok, hangzó dokumentumok stb.) teljes digitális másolatát tartalmazza, azonban alkalmanként más gyűjteményekben található dokumentumok is megjelenhetnek benne. Az Országos Széchényi Könyvtár „Nemzeti Ereklye” kiállításain bemutatott kincsekről minden esetben CD-kiadvány is készül a Digitális Kincstár sorozat keretében.

A sorozatot elsősorban digitális hasonmáskiadásnak tekintjük. A sorozat egyes kiadványai – a technikai lehetőségektől függően – igyekeznek minél pontosabb másolatát nyújtani az eredetiknek. Egy alapvetően könyvtári szemléletű rövid, kétnyelvű ismertető kapcsolódik az egyes dokumentumokhoz, amely tájékoztatja az olvasót a legalapvetőbb tudnivalókról. A sorozatnak nem feladata az adott forrás tudományos igényű feldolgozása, azonban szeretnénk ha a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen segédanyaggá válnának kiadványaink. Ha lehetőség nyílik rá, akkor hosszabb, tudományos igényű ismertetések, szövegkiadások is megjelenhetnek az egyes darabokon.

A dokumentumokról készített másolatot kétféle minőségben találja meg az érdeklődő olvasó a sorozat egyes kiadványain: egyrészt a gyors használatot biztosító közepes képminőségű, másrészt a részletes vizsgálatot is lehetővé tevő jó képminőségű változatban.