Propaganda az I. világháborúban

Propaganda az I. világháborúban

Propaganda az I. világháborúban
Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2015. október 16. – 2016. április 9.
Szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László
A kiállítást rendezte és a katalógusszövegeket írta: Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó, Rózsafalvi Zsuzsanna, Szőts Zoltán Oszkár
OSZK, Budapest, 2016. 372 oldal
ISBN 978 963 200 651 2

5 980,- Ft
Kapható

A rendkívül nagy igénnyel elkészített kötet a Propaganda az I. világháborúban című (2015. október 16. − 2016. április 9.) centenáriumi nagykiállítás anyagának angol–magyar nyelvű katalógusa, amely 24 tematikus fejezetbe és a propaganda három nagy területét átfogó bevezető tanulmányba foglalja kiváló szaktudással megmozgatott és felépített széles panorámáját.

Az első világháború volt az a világtörténelmi esemény, amelyben már főszerepet játszott a propaganda. A totális háború megkövetelte a közvélemény támogatását, így valamennyi hadban álló ország figyelmet fordított a lakosság hazafias és harcias lelkesedésének fenntartására, mert – Harold D. Lasswell politológus gondolatát kölcsönözve – egyetlen kormányzat sem remélhette a győzelmet egy mögötte álló egységes nemzet nélkül, amellyel pedig csak úgy rendelkezhetett, hogy kontrollálni igyekezett az emberek gondolkodását.

Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása a hazai centenáriumi kiállítások közt egyedülálló módon mindenekelőtt erre a radikálisan új jelenségre kívánta felhívni a figyelmet, felrajzolva az első világháború magyar propagandájának természetrajzát és alakulásrendjét. A kiállítás anyagával és elrendezésével olyan kérdésekre kereste a választ, hogy hogyan működtek a lelkesítés különböző formái a Monarchia magyar felében, milyen technikákkal igyekeztek mindezt fenntartani, s milyen médiumokat használtak ehhez száz évvel ezelőtt.

Vajon milyen képet közvetített a háborúról a korabeli média, és mi köze volt ennek a harcterek valóságához? És vajon voltak-e olyanok, akik mertek ellentmondani a propagandaszólamoknak?

Az OSZK nagykiállítását gazdag tárgyi anyag és izgalmas interaktív látványelemek egészítették ki, amelyek segítségével megmutatkozott a teljes háborús lelkesedéstől a kiábrándulásig vezető folyamat, amit – ahogyan a tárlaton – a kötetünkben is a világháborús emlékművek zártak le.