Régi Magyarországi Nyomtatványok 1671–1685 (5. kötet)

Régi Magyarországi Nyomtatványok 1671–1685 (5. kötet)

Régi Magyarországi Nyomtatványok 1671–1685 (5. kötet)

Heltai János, Kovács Eszter, P. Vásárhelyi Judit, Perger Péter, Szvorényi Róbert, Tóth Anna Judit és V. Ecsedy Judit munkája

Szerkesztette: P. Vásárhelyi Judit és Perger Péter

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2023., 1556 oldal

ISBN 978 963 200 731 1

8 000,- Ft
Kapható

Nemzeti múltunk és kultúránk emlékei közül a régi írások és könyvek mondanak számunkra a legtöbbet. Az építészeti, képzőművészeti emlékek, muzeális régiségek talán látványosabbak, de ugyanakkor némák. A régi írások és könyvek viszont a régi korok emberének érdeklődéséről, gondolatairól és problémáiról beszélnek. Ez a kötet – az 1473–1600, 1601–1635, 1636–1655 és 1656–1670 között megjelent művekről számot adó előző kötetek folytatásaként – arról vall, mit tartottak érdemesnek és hasznosnak Magyarországon kinyomtatni 1671-tőI 1685-ig egyrészt azok, akiknek módjukban volt egy-egy könyv kiadását anyagilag támogatni, másrészt azok, akik hazánkban ebben az időszakban a könyvnyomtatásból akartak megélni.

E másfél évtized hazai történelme igen mozgalmas: I. Lipót császár abszolutista államrendszerének kiépülése, a Zrínyi–Frangepán–Nádasdy-összeesküvés elbukása és megtorlása, a végvári katonák elbocsátása és a bujdosók mozgalma a Felföldön, a Pozsonyban felállított vésztörvényszék ítélete több mint 300 protestáns lelkész és tanár felett, gáIyára vitelük és kiváltásuk, az 1681-es soproni országgyűlés és határozatai. Thököly Imre mozgalma és fejedelemsége azok a fő történelmi események, amelyeket a korabeli nyomtatványanyag jól reprezentál.

A kiadvány a formális könyvészeti adatok mellett az egyes nyomtatványok tartalmára és tudományos vonatkozásaira ugyancsak kitér. Határainkon túlról is feltárja a többnyire igen ritka példányok őrzési helyeit. Táblákon bemutatja az összes fennmaradt címlap kicsinyített mását, a gondosan elkészített tíz mutató pedig minden vonatkozásban lehetővé teszi a gyors tájékozódást.