Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae

Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae

Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae. Initia hymnorum, officiorum rhythmicoru, sequetiarum, troporum, versuum alleljuiaticorum cantionumque
Írta: Holl Béla, sajtó alá rendezte: Körmendy Kinga

OSZK, Budapest, 2012.
[Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae], 288 oldal
ISBN 978963 200 603 1

Kapható

Az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportjának Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae című sorozata egy most induló Subsidia alsorozattal bővül: ennek első darabja a tizenöt éve elhunyt piarista tanár és tudós, Holl Béla eddig kiadatlan repertóriuma, amely a középkori magyarországi latin nyelvű liturgikus költészet teljes forrásanyagát felöleli. 816 tételcím, a források és a liturgikus ünnepek mutatója teszik jól használhatóvá a kötetet.

Holl Béla (1922. április 21. – 1997. március 12.) piarista tanár, irodalomtörténész a kiadás évében, 2012-ben lett volna 90 éves. Már 15 éve nincs köztünk. 1950-ben, fiatal szerzetesként rendje elhagyására kényszerült, változóan nehéz életkörülmények közé. Később mégis olyan tudományterületeket művelhetett kutatóként, amelyek szorosan kapcsolódtak hivatásához, s amelyeknek a laikus világban nélkülözhetetlen szakértője lett. Az OSZK Régi Magyar Nyomtatványok kutatócsoportjának évtizedeken át munkatársa volt, az RMNY első három kötete az ő közreműködésével készült. Az MTA Irodalomtudományi Intézete külső munkatársaként a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatában katolikus egyházi énekek kritikai kiadását rendezte sajtó alá, s közben fontos könyv- és irodalomtörténeti tanulmányok sorát írta, amelyekből halála után mérvadó válogatás készült (Holl Béla, Laus Librorum. Szerk. Monok I., Zvara E. Bp., 2000). A hazai medievisztika nagy vesztesége azonban, hogy legnagyobb önálló munkája, a középkori magyarországi himnuszköltészet új, kritikai kiadása, amelyen majdnem húsz éven át dolgozott, halálával befejezetlen maradt. Holl Béla 1989-ben visszatérhetett a pesti piarista rendházba, így halála után hagyatéka – a Hymnarium medii aevi Hungariae hét dobozba rendezett anyagával együtt – a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárába került.

A régi magyar nyelvű verses énekek, imádságok középkori forrásainak kutatása irányította Holl Béla figyelmét a középkori magyarországi latin nyelvű liturgikus költészetre. Mivel munkája során folyamatosan azt tapasztalta, hogy a kéziratos források nincsenek kellően feltárva, tudományos kutatásainak célja az 1980-as évek elejétől a középkori magyarországi liturgikus költészet új, kritikai kiadása lett. Holl Béla az anyaggyűjtést az 1980-as évek végén zárta le, a feldolgozás és a szerkesztés munkája közben hunyt el. Így a sajtó alá rendezés és az adatok gondos ellenőrzésének, kiegészítésének munkáját Körmendy Kinga végezte.

Jelen kiadás nemcsak önálló kutatási segédlet, hanem útmutató is Holl Béla kéziratban maradt himnológiai hagyatékának egészéhez. Felmérhetővé teszi az általa elvégzett tiszteletreméltó munkát, és sürgeti a jelenlegi technikai feltételek melletti kritikai kiadás elkészítését. A Repertorium megjelentetése a kettős évfordulón tisztelgés a szerző és életműve előtt.