Szent Biblia Heltai Gáspár és munkatársai fordításában

Szent Biblia Heltai Gáspár és munkatársai fordításában

Szent Biblia
Heltai Gáspár és munkatársai fordításában

Kolozsvár 1551-1565.
Hasonmás formában megjelent Dr. Ötvös László szerkesztő gondozásában,

OSZK – Ötvös László,
Debrecen – Budapest, 2019., 4720 o.

ISBN 978 963 200 696 3

36 000,- Ft
Elfogyott

A 16. század folyamán három reformátor is elhatározta, külön-külön, hogy a teljes Bibliát lefordítja magyar nyelvre. Károli Gáspár és Méliusz Juhász Péter mellett Heltai Gáspár bibliafordító-nyomdász, lelkész és író néhány ószövetségi könyvtől eltekintve, munkatársaival (Gyulai István, Vízaknai Gergely, Ozorai István) együtt szinte a teljes Bibliát lefordította, és hét önálló kötetben jelentette meg 1551 és 1565 között. A hasonmás kiadás három kötetbe szerkesztve jelent meg, amelyhez három intézmény, az Országos Széchényi Könyvtár, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára bocsátotta rendelkezésre a Heltai Gáspár gondozásában megjelent részfordításokat.

Az első kötetben az Ószövetség történeti könyvei szerepelnek:

  • I. A Biblianac elsö resze, az az Mosesnec ött könyue, mely magyar nyelwre fordittatot a regi es igaz szent könyuekböl. Colosvarba nyomtatot Helthai Gaspar es György Hoffgreff altal. 1551.
  • II. A Biblianac másodic része, mellybe e következendö szent irásnac historiás könyuei vadnac be foglalua, tudni illic: 1. Iosue hertzegnec könyue, 2. A birákról valo könyue, 3. Ruth aszszonnac könyue, 4. Samuelnec elsö könyue, 5. Samuelnec masodic könyue, 6. A Királyokról valo elsö könyw, 7. A Királyokról valo másodic könyw. / mellyeket meg tolmáczolt és magyar nyelwre forditot a régi is igaz szent könyuekböl: Heltai Gaspar. Colosvarot Helti Gaspar mühellyébe. 1565.

A második kötet az Ószövetség költői, tanítói könyveit tartalmazza, ám Heltai Gáspár munkaközössége nem egészen kanonikus sorrendben haladt a fordításokkal, amelyeket eredetileg három kötetben adtak közre:

  • I. A Iesvs Sirah könyue Magyar Nyelven, Colosvarba. 1551.
  • II. A bölts Salomon Kiralnac könyuei. 1 Prouerbia. 2. Ecclesiastes. 3. Canticum Canticorum. 4. Sapiantiae. Magyar nyelven. Colosvarba. 1551. (kolofon alapján 1552.)
  • III. Soltar az az Szent Davidnac, es egyeb prophetaknac Psalmusinac, auagy Isten dichireteknec könyue: Szép Summátskáckal es röuideden valo ertelmöckel. Magyar Nyeluen Heltai Gaspar &c. Colosvarat.1560.
  • IV. A Biblianac negyedik resze. Azaz a prophetaknac Irasoc: Melyec Magyar nyelwre forditattac a’ régi es igaz Szent könyuekböl. Colosvarba. 1552.

A harmadik kötet az Újszövetségi könyveket tartalmazza, amelyeknek fordítását Heltai teljes egészében maga vállalta:

  • I. A Jesvs Christusnac Wy Testamentoma. Magyar nyelwre forditatot a’ régi igaz és szent könyuekböl. Colosvarot. 1562.

A három kötet megjelent Dr. Ötvös László szerkesztésében; Dr. Németh Áron teológiai tanár első és második, Dr. Borsa Gedeon és Dr. Perger Péter, harmadik kötethez írt kísérő tanulmányaival a Nemzetközi Teológiai Könyv sorozatának 91. köteteként.