Színháztörténeti és Zeneműtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Színháztörténeti és Zeneműtár 2020 nyarán jött létre a Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár összevonásával.

A Színháztörténeti Tár a színháztudomány országos szakkönyvtára, egyúttal az ország legnagyobb magyar színházi forrásgyűjteménye. Gyűjti mindazokat a könyvtári jellegű dokumentumokat, amelyek összefüggnek a magyarországi, illetve a határon kívüli magyar vonatkozású színjátszással. Itt kereshetők elsősorban a magyar színháztörténet alapvető forrásai, a múlékony színházi előadást rögzítő, megörökítő és felidéző műalkotások, papíralapú dokumentumok.

A különféle forrástípusoknak megfelelően a Tár gyűjtőköre és gyűjteményeinek felépítése a következő:

  • a Magyarországon készült, valamint a külföldi magyar vonatkozású kéziratos, sokszorosított vagy nyomtatott színművek, szövegkönyvek, valamint a színházi használat nyomait őrző példányok, amelyek a Szövegkönyvtárban találhatók
  • a prózai, a zenés és a táncszínház, valamint a színház rokonterületeinek (kabaré, orfeum, cirkusz, mutatványosok, látványosságok stb.) színlapjai, plakátjai, műsorfüzetei és egyéb kisnyomtatványai, amelyek a Színlap- és Aprónyomtatvány-gyűjteményben találhatók
  •  a színházzal kapcsolatos képi dokumentumok: eredeti és sokszorosított grafikai lapok, díszlet- és jelmeztervek, színházi fényképek, amelyek a Grafikai és Szcenikai Gyűjteményben, illetve a Fotógyűjteményben találhatók
  • a színháztörténeti kutatás számára forrásértékű kéziratos, kis példányszámban sokszorosított, illetve géppel írott dokumentumok, hagyatékok, amelyek a Színházi Kézirat- és Irattárban találhatók
  • E gyűjtemények mellett a tárban használható a mintegy 8.000 kötetes színháztörténeti szakkönyvtár és az OSzK törzsállományából kihelyezett színházi folyóiratok.

Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának gyűjteményét az Osiris Kiadó által megjelentetett reprezentatív album dokumentálja: Színháztörténeti képeskönyv. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig, Rajnai Edit, Somorjai Olga. Budapest, 2005. 389 p.
Beszélgetés a Klub Rádióban a Tár korábbi vezetőjével, Dr. Sirató Ildikóval.

A Zeneműtár törzsállománya nyomtatott és kéziratos kottákból, valamint hangzó dokumentumokból áll. Mindemellett zenei vonatkozású fotókat, szöveges kéziratokat és számos szerzői hagyatékot is magában foglal a gyűjtemény. Nem tartoznak gyűjtőkörébe a 16. század előtt keletkezett kottakéziratok és a 18. századnál korábbi zeneműnyomtatványok, amelyeket a Kézirattár, illetve a Régi Nyomtatványok Tára őriz.

A Tár több, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő gyűjteményrészt mondhat magáénak. Ilyen a Bártfai gyűjtemény, az Esterházy-gyűjtemény kotta- és iratanyaga, benne Joseph és Michael Haydn, Gregor Joseph Werner, Johann Georg Albrechtsberger hagyatékával. Liszt Ferenc kéziratainak gazdag gyűjteménye, valamint Erkel Ferenc szerzői hagyatéka mellett a 19–20. század magyar zenetörténetét számos kéziratos és nyomtatott zenei forrás reprezentálja. Színházzenei gyűjteményünk bőséges forrásanyagot kínál a magyar zenés színjátszás kialakulása, fejlődése és repertoárja iránt érdeklődő kutató számára. A folyamatosan gyarapodó hangzó gyűjtemény jelenleg mintegy 100.000 tételt számlál a fonográfhengerektől kezdve a sellaklemezeken, LP-ken és magnókazettákon át a legújabb CD-kig.
Gyűjteményünk használóit munkájukban több ezer kötetes segédkönyvtár és kihelyezett folyóiratállomány segíti. Hangzó szolgáltatásunk munkatársainkkal egyeztetett időpontban vehető igénybe a Színháztörténeti és Zeneműtár olvasótermében. Hangtár szolgáltatásunkban jelenleg mintegy 2600 digitalizált archív hangfelvételt adunk közre online.