Történeti Fénykép- és Interjútár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2020 júniusa óta a Történeti Interjúk Tára és a Fényképtár egy szervezeti egységként működik a Kutatási és Különgyűjteményi Főosztályon, Történeti Fénykép- és Videótár, 2022 novemberétől Történeti Fénykép- és Interjútár néven. A tárak a közös olvasótérben szolgáltatják dokumentumaikat az OSZK 7. emeletén található kutatóteremben.

A Fényképtár jelenkori fotóművészeti alkotásokat, számos 19. századi kabinetfotót, portrét, sztereóképet, panorámafelvételt, albumot és üveglemezt őriz. Itt található a Diafilmgyártó Vállalat teljes archívuma, az általuk 1954-től kiadott minden diafilm és azok grafikái, az úgynevezett rajztestek egyaránt. A gyűjteményben kutatható az Állami Építőipari Vállalat fényképarchívuma az 1960-as évektől kezdődő nagy állami építkezések dokumentumfényképeivel.

Számos neves fotográfus fényképeit őrizzük, köztük Escher Károly, Nagy Lajos és Móser Zoltán teljes életművét. Értékes részei a gyűjteménynek első világháborús fényképeink, és Szabó Dénes erdélyi felvételei az 1930-40-es évekből. E két utóbbi gyűjteményegység online is kutatható a fototer.oszk.hu oldalon.

Az audiovizuális dokumentumok a XX. és XXI. század kitüntetett figyelmet érdemlő, új lehetőségeket felkínáló dokumentumai, vizuális emlékei.  Figyelembe véve az új adathordozók által támasztott igényeket, lehetőségeket 1985-ben megalakult a Történeti Interjúk Tára, amely ma már elsősorban az audiovizuális dokumentumok és tartalmak gyűjteménye, valamint a nemzeti intézmény saját történetét is dokumentáló, saját előállítású anyagok előállításával foglalkozó csoport. Alapfeladatainak egyike az életútinterjúk készítése, gyűjtése és feldolgozása.

Gondozza a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány filmes hungarikumokból álló, kutatási és oktatási célból létrejött gyűjteményét, a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar osztályának hangzó dokumentumait, valamint a rádiók egykori munkatársainak vegyes dokumentumtípusú hagyatékát. 2001 és 2014 között rögzítette, digitalizálta és feldolgozta az öt országos magyar televíziócsatorna főműsoridőben sugárzott híradóit, ezen kívül folyamatosan gyűjti és feldolgozza az Országos Széchényi Könyvtár részére beszolgáltatott audiovizuális kötelespéldányokat valamint az Országgyűlés plenáris üléseinek 2010 májusáig rögzített anyagából egy példányt őriz. Az elmúlt hat évben gyűjtötte, megőrizte a Mikes-program keretében a tengerentúlról hazaérkezett hagyatékok audiovizuális dokumentumait, emellett digitalizálási és feldolgozási feladatokat is ellát.