Audiovizuális dokumentumok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az audiovizuális dokumentumok a XX. század kitüntetett figyelmet érdemlő, új lehetőségeket felkínáló emlékei, amelyek kezelésmódjukat tekintve is jelentősen eltérnek a többszáz éves hagyománnyal rendelkező írásos anyagoktól. A könyv- és levéltári gyűjtemények esetében alkalmazott módszerek és eszközök ugyanis sem az audiovizuális dokumentumok tárolására, sem azok kezelésére nem alkalmasak.

A Történeti Interjúk Tára - figyelembe véve az új adathordozók által támasztott igényeket - fő feladatának tekinti a történeti jelentőségű videó-emlékiratok, életútinterjúk és portréfilmek készítését. Gondozza a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány filmes hungarikumokból álló, kutatási és oktatási célból létrejött gyűjteményét, valamint a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar osztályának hangzó dokumentumait, illetve az ezekhez kapcsolódó írásos anyagokat is. Folyamatosan feldolgozza az Országos Széchényi Könyvtár részére beszolgáltatott audiovizuális kötelespéldányokat, tehát a nemzeti könyvtárhoz hasonlóan gyűjteményépítő és bibliográfiai-dokumentációs feladatokat is végez. A Tár rögzíti, digitalizálja és részben fel is dolgozza az öt országos magyar televíziócsatorna adásfolyamát, az Országgyűlés plenáris üléseinek rögzített anyagából pedig egy példányt őriz.