Szervezet

Főigazgató

Káldos János
mb. főigazgató
telefon: +36 1 2243 880
e-mail: kaldos.janos@oszk.hu

Szomolányiné Csikós Márta
telefon: +36 1 2243 881
e-mail: szomolanyi.marta@oszk.hu
Telefonkönyv

Általános Főigazgató-helyettes

dr. Szemerei Péter
általános főigazgató-helyettes
telefon: +36 1 4878 662
e-mail: szemerei.peter@oszk.hu


Titkárság: Beke Andrea
telefon: +36 1 4878 663
e-mail: beke.andrea@oszk.hu
Telefonkönyv

Gazdasági Főigazgató-helyettes

Hidasi István
gazdasági főigazgató-helyettes
telefon: +36 1 2243 808
e-mail: hidasi.istvan@oszk.hu


Titkárság:
Lászlóné Garamvölgyi Éva
telefon: +36 1 2243 808
e-mail: garamvolgyi.eva@oszk.hu
Telefonkönyv

Könyvtári Intézet

Bánkeszi Lajosné
mb. igazgató
telefon: +36 1 224 3787
e-mail: bankeszi.katalin@oszk.hu


Titkárság: Mánfai Miklósné
telefon: +36 1 224 3788
e-mail: manfai.miklosne@oszk.hu
Telefonkönyv

Gazdasági Igazgatóság

Hidasi István
gazdasági főigazgató-helyettes
telefon: +36 1 224 3808
e-mail: hidasi.istvan@oszk.hu
Telefonkönyv

E-szolgáltatási Igazgatóság

dr. Vonderviszt Lajos
igazgató
telefon: +36 1 224 3756
e-mail: vonderviszt.lajos@oszk.hu


Titkárság: Erdős Hédi
telefon: +36 1 224 3757
e-mail: erdos.hedi@oszk.hu
Telefonkönyv

Tudományos Igazgatóság

Dr. Boka László
igazgató
telefon: +36 1 487 8650
e-mail: boka.laszlo@oszk.hu


Titkárság: Redlné Kordics Márta
telefon: +36 1 487 8602
e-mail: kordics.marta@oszk.hu
Telefonkönyv

Különgyűjteményi Igazgatóság

Káldos János
igazgató
telefon: +36 1 224 3811
e-mail: kaldos.janos@oszk.hu


Titkárság: Moór Katalin
telefon: +36 1 224 3772
e-mail: moor.katalin@oszk.hu
Telefonkönyv

Információszolgáltatási Igazgatóság

Elbe István
igazgató
telefon: +36 1 224 3768
e-mail: elbe.istvan@oszk.hu


Titkárság: Schirilla Tamásné
telefon: +36 1 224 3765
e-mail: schirilla.erika@oszk.hu
Telefonkönyv

Gyűjteményszervezési Igazgatóság

Dancs Szabolcs
igazgató
telefon: +36 1 224 3857
e-mail: dancs.szabolcs@oszk.hu


Titkárság: Csaba Attiláné
telefon: +36 1 224 3856
e-mail: csaba.attilane@oszk.hu
Telefonkönyv

Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály

Csirmazné Rezi Éva
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8609
e-mail: rezi.eva@oszk.hu
Dolgozók névsora

Tájékoztató Osztály

Szeli Valéria
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8646
e-mail: szeli.valeria@oszk.hu
Dolgozók névsora

Kéziattár

Földesi Ferenc
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3774
e-mail: foldesi.ferenc@oszk.hu
Dolgozók névsora

Tudományos Titkárság

Zsupán Edina
osztályvezető
telefon: +36 1 4878 615
e-mail: zsupan.edina@oszk.hu
Dolgozók névsora

E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya

Moldován István
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3846
e-mail: moldovan.istvan@oszk.hu
Dolgozók névsora

Belső Ellenőrzés

Telek Lászlóné
belső ellenőr
telefon: +36 1 224 3726
e-mail: telek.laszlone@oszk.hu
Telefonkönyv

Kutatási és Szervezet-fejlesztési Osztály

Ládi László
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8696
e-mail: ladi.laszlo@oszk.hu
Dolgozók névsora

Humán Erőforrás és Kompetenciafejlesztési Osztály

Kápolnai Péter
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3706
e-mail: kapolnai.peter@oszk.hu
Dolgozók névsora

Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály

Kaposváriné Dányi Éva
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3750
e-mail: danyi.eva@oszk.hu
Dolgozók névsora

Olvasó és Ügyfélszolgálati Osztály

Patakiné Bagi Éva
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8686
e-mail: bagi.eva@oszk.hu
Dolgozók névsora

Régi Nyomtatványok Tára

Dr. Farkas Gábor
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3782
e-mail: farkas.gabor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya

Dr. Pojjákné Vásárhelyi Judit
osztályvezető
telefon: +36 1 232 3508
e-mail: vasarhelyi.judit@oszk.hu
Dolgozók névsora

Webtartalom Koordinációs Osztály

Földi Erika
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3866
e-mail: foldi.erika@oszk.hu
Dolgozók névsora

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Domoki Gabriella
gazdasági igazgatóhelyettes
telefon: +36 1 224 3862
e-mail: domoki.gabriella@oszk.hu
Dolgozók névsora

Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály

Dr. Hangodi Ágnes
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3821
e-mail: hangodi.agnes@oszk.hu
Dolgozók névsora

Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya

Sághi Ilona
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 224 3746
e-mail: saghi.ilona@oszk.hu
Dolgozók névsora

Kurrens Feldolgozó Osztály

Tóth Loránd
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3752
e-mail: toth.lorand@oszk.hu
Dolgozók névsora

Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály

Pataki Zsuzsanna
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3722
e-mail: pataki.zsuzsanna@oszk.hu
Dolgozók névsora

Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Hegyközi Ilona
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3793
e-mail: hegykozi.ilona@oszk.hu
Dolgozók névsora

Országos Lelőhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztály

Paulik Péter
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3825
e-mail: paulik.peter@oszk.hu
Dolgozók névsora

Térképtár

Dr. Pászti László
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3784
e-mail: paszti.laszlo@oszk.hu
Dolgozók névsora

56-os Intézet Csoport

Rainer-Micsinyei János Pál
osztályvezető
telefon: +36 1 322 5228
e-mail: rainer.m.janos@oszk.hu
Dolgozók névsora

Alkalmazás Szolgáltatások Osztály

Fulajtár Pál
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3826
e-mail: fulajtar.pal@oszk.hu
Dolgozók névsora

Jogi és Igazgatási Osztály

Dr. Pétervári Kinga
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8657
e-mail: petervari.kinga@oszk.hu
Dolgozók névsora

Biztonsági Osztály

Lukács Tibor
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 224 3739
e-mail: lukacs.tibor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Retrospektív Feldolgozó Osztály

Matolay Katalin
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 232 3557
e-mail: matolay.katalin@oszk.hu
Dolgozók névsora

Analitikus Feldolgozó Osztály

Tamás Kincső
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3792
e-mail: tamas.kincso@oszk.hu
Dolgozók névsora

Raktári Osztály

Hegedüs Krisztina
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3747
e-mail: hegedus.krisztina@oszk.hu
Dolgozók névsora

Restauráló és Kötészeti Osztály

Érdi Marianne
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3897
e-mail: erdi.marianne@oszk.hu
Dolgozók névsora

Zeneműtár

Dr. Mikusi Balázs
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3777
e-mail: mikusi.balazs@oszk.hu
Dolgozók névsora

Színháztörténeti Tár

Dr. Sirató Ildikó
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3780
e-mail: sirato.ildiko@oszk.hu
Dolgozók névsora

Történeti Interjúk Tára

Lillin Beatrice
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3711
e-mail: lillin.beatrice@oszk.hu
Dolgozók névsora

Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kopcsay Ágnes
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3799
e-mail: kopcsay.agnes@oszk.hu
Dolgozók névsora

Diafilm- és Fotótár

Csillag Katalin
mb. osztályvezető
telefon: +36 1 224 3812
e-mail: csillag.katalin@oszk.hu
Dolgozók névsora

MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport

Dr. Madas Edit
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8633
e-mail: madas.edit@oszk.hu
Dolgozók névsora

Ciszterci Műemlékkönyvtár

Németh Gábor
osztályvezető
telefon: +36 88 593 800
e-mail: nemeth.gabor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Infrastruktúra Szolgáltatások Osztály

Kazsoki Gábor
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3870
e-mail: kazsoki.gabor@oszk.hu
Dolgozók névsora

Integrált Könyvtári Rendszer Osztály

Sebestyén Balázs
osztályvezető
telefon: +36 1 487 8672
e-mail: sebestyen.balazs@oszk.hu
Dolgozók névsora

Digitalizáló Osztály

Győrffy Szabolcs
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3770
e-mail: gyorffy.szabolcs@oszk.hu
Dolgozók névsora

Működés-fenntartási Osztály

Galovtsik Zsolt
osztályvezető
telefon: +36 1 224 3851
e-mail: galovtsik.zsolt@oszk.hu
Dolgozók névsora

 

Munkatársaink elérhetősége: címek, telefonszámok, e-mail címek