Külső adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban. Bővebben

Az Akadémiai Kiadó szótárai  – Az ország legnagyobb és legrégibb szótárkiadójaként Magyarország leggazdagabb szótárkínálatát nyújtja. Bővebben

Akadémiai Kiadó MeRSZ Az AK MERSZ adatbázisa magyar nyelvű könyvcsomagokat tartalmaz. Bővebben

Arcanum ADT+  –  Arcanum Digitális Tudománytár
Az Arcanum Adatbázis Kft prémium szolgáltatása, amely Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa. Bővebben

Bibliotheca Eruditionis Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás. Bővebben

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (szept. 1-28.)

Az adatbázis Közép- és Kelet-Európa gazdaságával, kulturális életével, irodalmával, nyelvészetével, művészetével, társadalomföldrajzával, jogalkotásával, politikájával, történetével, vallási és további társadalomtudományi kérdéseivel foglalkozó tudományos folyóiratok cikkeihez biztosít teljes szövegű hozzáférést. A próbahozzáférés mennyiségi korlátozást tartalmaz az előfizetéses tartalmakra vonatkozóan, mely maximum 250 dokumentum letöltését teszi lehetővé.

EBSCO Nemzetközi cikkek és tanulmányok. Bővebben

EMERALDHumán és társadalomtudományi területeket érintő angol nyelvű teljes szövegű periodika adatbázis.

GALE Literary SourcesA világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált kereső összesen 8 irodalmi adatbázist tartalmaz. Bővebben

Grove Music Online – Oxford Music Online. Bővebben

The Hungarian Reformation Online (BrillOnline Primary Sources) A gyűjtemény a magyarországi reformáció szerzőinek eredeti írásaiból nyújt átfogó válogatást. A legkorábbi szövegek az 1540-es években, a reformáció első lépéseinek időszakában keletkeztek, de jelen vannak a térségben kiépült egyházak által megrendelt, 1650-es évekbeli munkák is. A gyűjtemény felbecsülhetetlen forrásanyag a reformáció, a nemzetközi kálvinizmus, az ellenreformáció és az unitárius mozgalom kutatói számára.

JSTOR Language and Literature csomagja. Digitális archívum, melyet tudósok, kutatók és diákok állítottak össze tudósoknak, kutatóknak és diákoknak. Bővebben

L'Harmattan Digitális Adatbázis A L’Harmattan Könyvkiadó archívumát tartalmazó digitális adatbázis jelenleg több mint 1400 kötetet tartalmaz. A humán- és társadalomtudományok területéről kereshető pdf formátumban érhetőek el a tudományos szakmunkák. Címlista

MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Bővebben

MTI - Magyar Távirati Iroda Aktuális hírek és az aktuális események értelmezését segítő háttérarchívumok, szolgáltatások.

NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum. Bővebben

SZÓ-TUDÁS-TÁR  – Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára egy keresőfelületen érhető el. Bővebben

Typotex Kiadó Interkönyv adatbázisa – Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival.Bővebben

WBIS – World Biographical Information System – A WBIS Online a létező legátfogóbb biográfiai adatbázis, amely több mint 6 millió ember életrajzi adatait szolgáltatja a 8. századtól kezdve napjainkig. 8.5 millió életrajzi hivatkozást tartalmaz digitális másolat formájában. Az adatbázis tartalmazza a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNY) első három kötetének adatait is.

 


 

Az Akadémiai Kiadó szótárai
A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. Elérhetők továbbá: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai. 

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg.

Akadémiai Kiadó MeRSZ

 • Alapvető referenciaművek – a legnevesebb magyar tudósok munkái magyar nyelven
 • Célközönség: közép- és felsőoktatás + közkönyvtárak
 • Kényelmes használat: mobileszközökön és tableten is
 • Rendszeresen frissülő tartalom
 • Kibővített keresési lehetőségek
 • Egyéni könyvjelzők elhelyezése
 • Egyéni jegyzetek készítése
 • Kereszthivatkozások kezelése 

Arcanum ADT+  –  Arcanum Digitális Tudománytár
Az Arcanum Adatbázis Kft prémium szolgáltatása, amely Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden számát. Szolgáltatásai: a több millió oldalas szövegállományban történő keresés, a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése és a dokumentumok megjelenítése.

Bibliotheca Eruditionis
Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás.
Főbb alkotóelemei: Régi Magyarországi nyomtatványok és olvasmányok többnyelvű adatbankja, s továbblépési lehetőség a Zrínyi -könyvtár virtuális 3D kiállítására.

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshető adatbázisa.
A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők.

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
A közszolgálati televízió és rádió csatornák archívuma, valamint játékfilmek, filmhíradók, egyéb tematikus gyűjtemények anyagai tekinthetők meg zárt hálózatban a NAVA-pontokon. Az OSZK-ban csak az általános olvasóterem kijelölt számítógépeiről érhető el.

SZÓ-TUDÁS-TÁR

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy keresőfelületen érhető el.

EBSCO - Nemzetközi cikkek és tanulmányok 
A tudományos szféra és a közéleti hírszolgáltatás széles területeit érintő teljes szövegű illetve bibliográfiai adatbázisok open access tartalmai érhetőek el innen.

GALE Literary Sources

A világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált kereső összesen 8 irodalmi adatbázist tartalmaz:

1. Dictionary of Literary Biography Complete Online (DLB)
Több mint 16,000 életrajz és tanulmány a világ befolyásos irodalmi szereplőiről.
Tartalma:

 • Dictionary of Literary Biography
 • Dictionary of Literary Biography Documentary Series
 • Dictionary of Literary Biography Yearbook

2. Literature Criticism Online (LCO)
Tartalma:

 • Children's Literature Review
 • Classical and Medieval Literature Criticism
 • Contemporary Literary Criticism
 • Drama Criticism
 • Literature Criticism from 1400 to 1800
 • Nineteenth-Century Literature Criticism
 • Poetry Criticism
 • Shakespearean Criticism
 • Short Story Criticism
 • Twentieth-Century Literary Criticism

3. Literature Resource Center (LRC)
A teljes szövegű irodalomtudományi adatbázisban mintegy 135 ezer szerzőre vonatkozó szócikk és 75 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi mű, irodalomkritika és könyv érhető el 1920-ig visszamenőleg.
Az MLA bibliográfiai adatbázisához ad teljes szövegű hozzáférést 1926-tól napjainkig, ahol ilyen elérhető.
Címlisták:
Journals and Magazines Title List (XLS)   
LRC full-text periodicals indexed in the MLA Bibliography Title List (XLS)   
Reference Title List (XLS)

4. LitFinder
Teljes szövegű hozzáférést biztosít 660 nemzet 80.000 szerzőjének műveihez: több mint 150.000 költői műhöz (kortárshoz is), 820.000 versidézethez, továbbá 7.000 klasszikus és kortárs novellához, regényhez; 2.000 beszédhez és szónoklathoz az antikvitástól napjainkig;  1.700 színjátékhoz; 4.000 irodalmi esszéhez a 16. századtól a 21. századig.  Az adatbázis másodlagos irodalmat is tartalmaz (életrajzok, képek).

5. Modern Language Association (MLA) International Bibliography
Az MLA International Bibliography több mint 2 millió bibliográfiai bejegyzésben folyóiratcikkek, könyvek, disszertációk és tudományos honlapok körében biztosít jó keresési lehetőséget. 1921-től napjainkig indexeli több tudományág szakirodalmát, például a nyelv és irodalom, nyelvészet, irodalomtudomány és kritika, néprajz, dráma területéről.

6. Scribner Writers on GVRL
Az adatbázis a nyomtatott sorozatnál több információt nyújt irodalmi szerzők életrajzához a világ minden tájáról és minden korszakból. Tartalma

7. Something About the Author Online
A hasonló című nyomtatott sorozat anyagát nyújtja, amely a gyermek- és ifjúsági irodalmi művek szerzőiről és illusztrátorairól nyújt gazdag anyagot.
Tartalma:

 • Something About the Author
 • Something About the Author Autobiography Series

8. Twayne's Authors Online
A hasonló című nyomtatott, több mint 800 kötetes sorozat anyagát tartalmazó adatbázis.

Grove Music Online (Oxford Music Online)
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz között lehet keresni..

JSTOR   
Az OSZK-ban a hatalmas folyóirat-adatbázis Language & Literature csomagjának nyelvészeti és irodalmi tudományos cikkeiben lehet keresni. Az elérhető folyóiratok jegyzéke.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nem csak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is.
Az Archívum történettudományi-tudománytörténeti nézőpontból fontos forrásanyag a kutatók számára, ugyanakkor helytörténeti vonatkozásai és társadalmi szemléletformáló szerepe révén elengedhetetlen része lehet a hazai megyei könyvtári hálózat kínálatának.
Az adatbázis eléréséhez az OSZK hálózatáról (ingyenes) regisztráció szükséges.