Külső adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban. Bővebben

Az Akadémiai Kiadó szótárai  – Az ország legnagyobb és legrégibb szótárkiadójaként Magyarország leggazdagabb szótárkínálatát nyújtja. Bővebben

Akadémiai Kiadó MeRSZ Az AK MERSZ adatbázisa magyar nyelvű könyvcsomagokat tartalmaz. Bővebben

Arcanum ADT+  –  Arcanum Digitális Tudománytár
Az Arcanum Adatbázis Kft prémium szolgáltatása, amely Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa. Bővebben

Bibliotheca Eruditionis Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás. Bővebben

Brill's Book History Online (2018. március 31-ig) – Könyv- és könyvtártörténeti nemzetközi bibliográfia

Brill's Arkyves (2018. március 31-ig) – Az Arkyves több, mint 500.000 egyedi kép és szöveg adatbázisa a világ különböző könyvtáraiból és múzeumából. Bőbebben
Brill's Medieval Reference Library Online (2018. március 31-ig) Négy középkori referensz műhöz kínál online hozzáférést. Bővebben

Brill's New Pauly Online (2018. március 31-ig) – A Brill ókortudományi adatbázisa. A Der Neue Pauly angol kiadása. Bővebben

DE GRUYTER adatbázisok (2018. március 31-ig) Bővebben

EBSCO Nemzetközi cikkek és tanulmányok. Bővebben

EMERALDHumán és társadalomtudományi területeket érintő angol nyelvű teljes szövegű periodika adatbázis.

GALE Literary SourcesA világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált kereső összesen 8 irodalmi adatbázist tartalmaz. Bővebben

Grove Music Online – Oxford Music Online. Bővebben

The Hungarian Reformation Online (BrillOnline Primary Sources) A gyűjtemény a magyarországi reformáció szerzőinek eredeti írásaiból nyújt átfogó válogatást. A legkorábbi szövegek az 1540-es években, a reformáció első lépéseinek időszakában keletkeztek, de jelen vannak a térségben kiépült egyházak által megrendelt, 1650-es évekbeli munkák is. A gyűjtemény felbecsülhetetlen forrásanyag a reformáció, a nemzetközi kálvinizmus, az ellenreformáció és az unitárius mozgalom kutatói számára.

JSTOR Language and Literature csomagja. Digitális archívum, melyet tudósok, kutatók és diákok állítottak össze tudósoknak, kutatóknak és diákoknak. Bővebben

L'Harmattan Digitális Adatbázis A L’Harmattan Könyvkiadó archívumát tartalmazó digitális adatbázis jelenleg több mint 1400 kötetet tartalmaz. A humán- és társadalomtudományok területéről kereshető pdf formátumban érhetőek el a tudományos szakmunkák. Címlista

MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Bővebben

MTI - Magyar Távirati Iroda Aktuális hírek és az aktuális események értelmezését segítő háttérarchívumok, szolgáltatások.

NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum. Bővebben

SZÓ-TUDÁS-TÁR  – Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára egy keresőfelületen érhető el. Bővebben

Typotex Kiadó Interkönyv adatbázisa – Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

WBIS – World Biographical Information System – A WBIS Online a létező legátfogóbb biográfiai adatbázis, amely több mint 6 millió ember életrajzi adatait szolgáltatja a 8. századtól kezdve napjainkig. 8.5 millió életrajzi hivatkozást tartalmaz digitális másolat formájában. Az adatbázis tartalmazza a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNY) első három kötetének adatait is.

 


 

Az Akadémiai Kiadó szótárai
A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. Elérhetők továbbá: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai. 

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg.

Akadémiai Kiadó MeRSZ

 • Alapvető referenciaművek – a legnevesebb magyar tudósok munkái magyar nyelven
 • Célközönség: közép- és felsőoktatás + közkönyvtárak
 • Kényelmes használat: mobileszközökön és tableten is
 • Rendszeresen frissülő tartalom
 • Kibővített keresési lehetőségek
 • Egyéni könyvjelzők elhelyezése
 • Egyéni jegyzetek készítése
 • Kereszthivatkozások kezelése 

Arcanum ADT+  –  Arcanum Digitális Tudománytár
Az Arcanum Adatbázis Kft prémium szolgáltatása, amely Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden számát. Szolgáltatásai: a több millió oldalas szövegállományban történő keresés, a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése és a dokumentumok megjelenítése.

Bibliotheca Eruditionis
Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás.
Főbb alkotóelemei: Régi Magyarországi nyomtatványok és olvasmányok többnyelvű adatbankja, s továbblépési lehetőség a Zrínyi -könyvtár virtuális 3D kiállítására.

Brill's Arkyves
Az Arkyves több, mint 500.000 egyedi kép és szöveg adatbázisa a világ különböző könyvtáraiból és múzeumából (pl. az amszterdami Rijksmuseum, a Netherlands Institute for Art History (RKD), a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek, vagy Milan, Utrecht és Glasgow egyetemi könyvtárai). Minden vizuális és szöveges forrás az Iconclass rendszer kulturális tartalmának többnyelvű szókincse segítségével érhető el.

A Brill's Medieval Reference Library Online négy középkori referensz műhöz kínál online hozzáférést:

-Encyclopedia of Medieval Pilgrimage (2009)
-Encyclopedia of the Medieval Chronicle (2010, 2016-os frissítés)
-Encyclopaedia of Medieval Dress and Textiles of the British Isles c. 450-1450 (2012, 2016-os frissítés)
-Brill's Encyclopaedia of the Middle Ages

Brill's New Pauly Online – A Brill ókortudományi adatbázisa. A Der Neue Pauly angol kiadása.

Német nyelvű eredetije az Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte (Antike: A–Z és RWG: A–Z).
Az elektronikus adatbázis az August Friedrich Pauly (1796–1845) által elindított, majd Georg Wissowa (1859–1931) és mások által folytatott monumentális kézikönyv-sorozat, a 83 kötetes Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft (1894–1980) rövidített és aktualizált 18 kötetes kiadásának (1996–2003) teljes szövegét tartalmazza.

DE GRUYTER adatbázisok (2018. március 31-ig)

Allgemeines Künstlerlexikon
Az Allgemeines Künstlerlexikon Online naprakész életrajzi adatokat tartalmaz több mint egymillió művészről, az ókortól napjainkig, a világ minden országából. Az adatbázis a legtágabb értelemben vett vizuális művészeket öleli fel: festők, grafikusok, szobrászok, tervezők, fotósok, videó és installációs művészek, kézművesek. Az adatbázis tartalmazza a teljes szövegű életrajzokat A-tól Z-ig. A Thieme-Becker / Vollmer enciklopédia, a Nürnberger Künstlerlexikon és a Lexikon der Künstlerinnen adatai is beépültek az adatbázisba.
A tartalom folyamatosan frissül és bővül. Az adatbázis felhasználóbarát felületet kínál teljes szöveges kereséssel és több keresési kritériummal.

De Gruyter eJournal
A De Gruyter kiadó több mint 350 online folyóirat mellett további 400 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. Magas impakt faktorú folyóiratok elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományok területéről.

Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)  és Thesaurus Linguae Latinae Online
A Bibliotheca Teubneriana Latina Online adatbázisában több mint 13 millió latin szóalak kereshető. Elektronikus hozzáférés a Bibliotheca Teubneriana összes nyomtatott kiadásában fellelhető antik, késő-antik, középkori és neolatin szöveghez, angol és német keresőfelülettel.
A Thesaurus Linguae Latinae Online a világ legnagyobb és legrészletesebb latin szótára. A hasonló nevű nyomtatott szótáron alapuló adatbázis Kr. u. 600-ig terjedő időszakot öleli át.

Byzantinische Bibliographie
Az adatbázisban elérhetőek a Byzantinische Zeitschrift számai a 98. évfolyamtól (2005) napjainkig, tematikusan rendezve, releváns kritikákkal és hivatkozásokkal gazdagítva.

Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online
1300, többféle kritérium szerint kereshető, tematikusan linkelt, német nyelvű, retorikával kapcsolatos szócikk (angol és német nyelven is kereshető). Nyomtatott változata elérhető Irodalomtudományi Olvasótermünkben.

Der literarische Expressionismus Online
Magazinok, évkönyvek, gyűjteményes kötetek, antológiák. Szerkesztette: Paul Raabe.
Az adatbázis az expresszionizmus idejéből 151 folyóirat cikkeit teljes szöveggel teszi elérhetővé (több mint 5000 különböző szerzőtől mintegy 40 000 cikk), és több mint 79 000 digitalizált oldalt tartalmaz.

Nietzsche Online
Az adatbázis Nietsche munkáinak minden kiadásához és értelmezéséhez nyújt hozzáférést. Amellett, hogy Nietsche műveinek (KGW) és levelezésének (KGB) hiteles kiadásait tartalmazza, minden, De Gruyter kiadó által kiadott, a filozófusról szóló művet is elérhetünk, valamint a New Nietzsche Studies folyóirat tartalmait is. A nyomtatott kiadások kiegészítő köteteiben közzétett korrekciókat és módosításokat is tartalmazva, Nietzsche munkáinak és levelezésének korrigált és továbbfejlesztett változata áll a kutatók rendelkezésére. A Nietzsche-szótár online verziói a nyomtatott kiadással ellentétben bővültek, s a szótár új cikkei online jelennek meg először.

Theologische Realenzyklopädie Online
A Theologische Realenzyklopädie (TRE) egy modern, 36 kötetes enciklopédia (1976-2004), amely a teológiai kutatások jelenlegi állapotát átfogóan képviseli. A teljes, nyomtatásban megjelent, mintegy 28000 oldalnyi szöveg online formában, részletes keresőmotorral, a megjelent illusztrációkkal, táblázatokkal együtt.

Treasury of Linguistic Maps
Az adatbázis különböző atlaszokból és egyéb kiadványokból mutat be nyelvészeti térképeket, amelyek a De Gruyter Mouton és más De Gruyter-kiadványokban jelentek meg. Ez az anyag első alkalommal érhető el és kereshető továbbfejlesztett, online formában. A nagy felbontású térképek a különböző nyelvtani témák vizuális információinak elengedhetetlen forrásai.

Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
A több mint 11000 elérhető szócikket tartalmazó adatbázis a nyelvészet és kommunikáció minden fontos területét lefedi.

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshető adatbázisa.
A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők.

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
A közszolgálati televízió és rádió csatornák archívuma, valamint játékfilmek, filmhíradók, egyéb tematikus gyűjtemények anyagai tekinthetők meg zárt hálózatban a NAVA-pontokon. Az OSZK-ban csak az általános olvasóterem kijelölt számítógépeiről érhető el.

SZÓ-TUDÁS-TÁR

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy keresőfelületen érhető el.

EBSCO - Nemzetközi cikkek és tanulmányok 
A tudományos szféra és a közéleti hírszolgáltatás széles területeit érintő teljes szövegű illetve bibliográfiai adatbázisok open access tartalmai érhetőek el innen.

GALE Literary Sources

A világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált kereső összesen 8 irodalmi adatbázist tartalmaz:

1. Dictionary of Literary Biography Complete Online (DLB)
Több mint 16,000 életrajz és tanulmány a világ befolyásos irodalmi szereplőiről.
Tartalma:

 • Dictionary of Literary Biography
 • Dictionary of Literary Biography Documentary Series
 • Dictionary of Literary Biography Yearbook

2. Literature Criticism Online (LCO)
Tartalma:

 • Children's Literature Review
 • Classical and Medieval Literature Criticism
 • Contemporary Literary Criticism
 • Drama Criticism
 • Literature Criticism from 1400 to 1800
 • Nineteenth-Century Literature Criticism
 • Poetry Criticism
 • Shakespearean Criticism
 • Short Story Criticism
 • Twentieth-Century Literary Criticism

3. Literature Resource Center (LRC)
A teljes szövegű irodalomtudományi adatbázisban mintegy 135 ezer szerzőre vonatkozó szócikk és 75 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi mű, irodalomkritika és könyv érhető el 1920-ig visszamenőleg.
Az MLA bibliográfiai adatbázisához ad teljes szövegű hozzáférést 1926-tól napjainkig, ahol ilyen elérhető.
Címlisták:
Journals and Magazines Title List (XLS)   
LRC full-text periodicals indexed in the MLA Bibliography Title List (XLS)   
Reference Title List (XLS)

4. LitFinder
Teljes szövegű hozzáférést biztosít 660 nemzet 80.000 szerzőjének műveihez: több mint 150.000 költői műhöz (kortárshoz is), 820.000 versidézethez, továbbá 7.000 klasszikus és kortárs novellához, regényhez; 2.000 beszédhez és szónoklathoz az antikvitástól napjainkig;  1.700 színjátékhoz; 4.000 irodalmi esszéhez a 16. századtól a 21. századig.  Az adatbázis másodlagos irodalmat is tartalmaz (életrajzok, képek).

5. Modern Language Association (MLA) International Bibliography
Az MLA International Bibliography több mint 2 millió bibliográfiai bejegyzésben folyóiratcikkek, könyvek, disszertációk és tudományos honlapok körében biztosít jó keresési lehetőséget. 1921-től napjainkig indexeli több tudományág szakirodalmát, például a nyelv és irodalom, nyelvészet, irodalomtudomány és kritika, néprajz, dráma területéről.

6. Scribner Writers on GVRL
Az adatbázis a nyomtatott sorozatnál több információt nyújt irodalmi szerzők életrajzához a világ minden tájáról és minden korszakból. Tartalma

7. Something About the Author Online
A hasonló című nyomtatott sorozat anyagát nyújtja, amely a gyermek- és ifjúsági irodalmi művek szerzőiről és illusztrátorairól nyújt gazdag anyagot.
Tartalma:

 • Something About the Author
 • Something About the Author Autobiography Series

8. Twayne's Authors Online
A hasonló című nyomtatott, több mint 800 kötetes sorozat anyagát tartalmazó adatbázis.

Grove Music Online (Oxford Music Online)
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz között lehet keresni..

JSTOR   
Az OSZK-ban a hatalmas folyóirat-adatbázis Language & Literature csomagjának nyelvészeti és irodalmi tudományos cikkeiben lehet keresni. Az elérhető folyóiratok jegyzéke.