Törzsgyűjteményi olvasótermek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az OSZK dokumentumait csak helyben lehet használni, könyvtárunk jellegéből  adódóan nem kölcsönöz.

A termek nyitvatartása

Az Országos Széchényi Könyvtár törzsgyűjteménye a VII. szinti olvasótermekben áll az olvasók rendelkezésére. Ez a gyűjtemény öleli fel a mindenkori Magyarországon 1711 után és az 1600 után külföldön megjelent könyveket, a könyvtár teljes hírlap- és folyóiratállományát (eredetiben és mikrofilmen), valamint a kötelespéldányként beszolgáltatott elektronikus dokumentumokat. Az olvasótermek a földszinti aulában történő kötelező regisztráció (ld. még: Beiratkozás) után lépcsőn és lifttel közelíthetők meg, első állomásként a katalógusteret és a Könyvkiadó állomást érintve. A különböző olvasótermek, a katalógustér, a Könyvkiadó állomás és a fénymásoló között szabadon lehet közlekedni és a dokumentumokat mozgatni.

A cédula- és online katalógus használatához, a dokumentumok raktárból való igényléséhez a Tájékoztató Osztály ügyeletes munkatársai nyújtanak segítséget. Ld. még: A könyvtár használata, Tájékoztatás.

Az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti könyvtári feladatain túl a történettudomány és az irodalomtudomány szakkönyvtári funkcióját is ellátja, ezért külön történettudományi és irodalomtudományi szakolvasóval rendelkezik.
Az olvasótermekben számítógéppel ellátott olvasóhelyek vehetők igénybe. Az olvasói professzionális munkaállomásokon biztosítjuk a könyvtár által előfizetett, vagy a könyvtár állományából előállított adatbázisok, digitalizált kötetek helyben használatát: EBSCO, MTI sajtóadatbázis, Pressdok, NAVA stb. Ld. még : IT támogatás

Általános olvasóterem

A tágas olvasóterem 160 férőhelyes. Szabadpolcos állománya az összes szakterület legfontosabb kézikönyveiből kínál mintegy 40.000 kötetet, különös tekintettel a humaniorákra. A kézikönyvtár elrendezése az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) szakrendjét követi (az olvasó szakrendje).

Multimédia olvasó

A Multimédia olvasóterem korábbi formájában megszűnt, az Általános olvasóteremben történik ún. offline hordozón megjelent és kötelespéldányként valamint egyéb úton az OSZK gyűjteményébe került és ott feldolgozott elektronikus dokumentumok szolgáltatása. Ide tartoznak a CD-ROM kiadványok és a DVD-n, hajlékonylemezen megjelenő anyagok is, beleértve a valamely összetett dokumentum mellékleteként beérkezett dokumentumokat is (nyelvkönyvek hangkazettái, audio formátumú CD lemezek, VHS videókazetták). A multimédiás dokumentumok, azaz a Történeti Interjúk Tára audiovizuális dokumentumai, a védett (OSZK-DK) és a szabad hozzáférésű (MEK, EPA, MDK stb.) elektronikus tartalmak, továbbá a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA-PONT) anyagainak hozzáférése is innen történik.
Látássérült olvasóinknak ebben a teremben áll rendelkezésre egy felolvasó szoftverrel ellátott gép.
Az olvasóteremben ügyeletet teljesítő könyvtáros szakmai és technikai segítséget nyújt a nyilvántartásokban és a szabadpolcon történő keresésben.
Az Általános olvasóterem középső részén elhelyezett fotelekből, üvegasztalokból, valamint két sor egymásnak fordított asztalból álló társalgási térben megengedett a csoportos tanuláshoz szükséges halk beszéd.

Hírlapolvasó

A 30 férőhelyes hírlapolvasóban történik a raktárból felkért eredeti (nem mikrofilmezett és nem digitalizált) folyóiratok, hírlapok forgalmazása.

Az olvasótermi polcokon betűrendben helyezkednek el a kurrens és bekötött folyóiratok, hírlapok, 250 cím (mintegy 6.000 kötet). Itt kapnak helyet a hazai és külföldi sajtótörténeti művek, sajtóbibliográfiák és repertóriumok. 14 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére.

Mikrofilmolvasó

A Mikrofilmolvasóban tekinthetők meg a korábbi évtizedekben állományvédelmi okokból mikrofilmre vett hírlapok, folyóiratok és a mikrofilmezett gyászjelentések, melyek nagy része raktárban helyezkedik el. A legkeresettebb lapok olvasótermi szabadpolcon találhatók.
Szolgáltatások

  • 29 mikrofilmleolvasó gép
  •  mikrofilmről történő szkennelés 3 gépen
  • a digitalizált felvételek CD-re és DVD-re írása
  •  nyomtatás A/4-es és A/3-as méretben

A mikrofilmek használatában, azok korlátozott mértékű másolásában munkatársaink a legmesszebbmenő segítséget nyújtják a könyvtárhasználóknak.

Történettudományi szakolvasó

Az olvasóterem 60 férőhellyel rendelkezik. 14 internetes munkaállomás biztosítja a zavartalan munkát.

Igen gazdag, mintegy 15.000 kötet szabadpolcos állománya egyebek között magyar és egyetemes történeti forráskiadványokat, összefoglaló és korszaktörténeti monográfiákat, helytörténeti, genealógiai, egyház- és művelődéstörténeti munkákat tartalmaz.

A könyvek elhelyezése a teremben részben történelmi korszakok, részben a történelmi segédtudományok, valamint a történelmi kutatás különböző metszetei (gazdaságtörténet, művelődéstörténet stb.) szerint történik (az olvasó szakrendje). A kutatóknak, diákoknak, felhasználóknak állandó szaktájékoztatói ügyelet áll rendelkezésére.

Irodalomtudományi szakolvasó

Az olvasóterem 30 férőhelyes. 15.000 kötetes állományát irodalomtudományi (irodalom-, műnem-, műfajelméleti) és irodalomtörténeti kézikönyvek (teljes összefoglalások, korszakmonográfiák, egy-egy alkotó munkásságával foglalkozó művek) alkotják, továbbá a magyar szépirodalom legjelentősebb képviselőinek művei, kritikai kiadások, valamint a világirodalom legjelesebb alkotásai, gyakran eredeti nyelven. Az olvasó szakrendje.

Az olvasóterem 8 olvasói professzionális munkaállomással van felszerelve. A tudományos kutatók részére kutatóhelyeket és szaktájékoztatói ügyeletet biztosítunk, munkájukat a más terminálokon nem elérhető irodalmi adatbázisokkal is segítjük.

Tájékoztató segédkönyvtár

Ebben a teremben helyezkedik el a központi tájékoztató szolgálat is, az olvasók számára pedig 12 számozatlan olvasóhely áll rendelkezésre. A 10.000 kötetnyi tájékoztató segédkönyvtár a legfontosabb hazai és külföldi referensz művek: általános- és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák, életrajzi források és adattárak gyűjteménye (a segédkönyvtár szakrendje). Munkatársaink a könyvtár felhasználóinak személyesen, telefonon vagy Skype-on nyújtanak tájékoztatást.