Beiratkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az OSZK dokumentumait csak helyben lehet használni, könyvtárunk jellegéből adódóan nem kölcsönöz.

A beiratkozás után elérhető lehetőségekről a szolgáltatások  menüpontban tájékozódhat.
A könyvtárba beiratkozni kizárólag személyesen lehet keddtől szombatig 9-19 óra között.
A könyvtárba beiratkozhat, és a helyszínen készített fényképpel ellátott olvasójegyet válthat minden 16. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár.

A beiratkozáshoz érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány lakcímkártyával, vagy diákigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szükséges. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

Olvasójegyek újonnan belépők számára - 500 Ft kártyakészítési költséggel együtt
Könyvtárhasználati díj Éves* Fél éves*
Teljes árban 6500 Ft 3500 Ft

Kedvezményes árban A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

3500 Ft 2000 Ft

Olvasójegyek meghosszabbítása - kártyakészítési költség nélkül

Könyvtárhasználati díj Éves* Fél éves*
Teljes árban 6000 Ft 3000 Ft
Kedvezményes árban A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek. 3000 Ft 1500 Ft
Havi* jegy egységesen 2000 Ft
Napijegy egységesen** 1200 Ft

* Az egyes időszakok a beiratkozás napjától számítódnak.

** A könyvtár napijegyet ad ki azoknak az olvasóknak, akik betöltötték 18. életévüket és csak egy napra kívánják igénybe venni a könyvtárat. Napi jeggyel csak a törzsgyűjteményi dokumentumokhoz kapcsolódó napi szolgáltatások vehetők igénybe. Ez a jegy nem jogosít a különgyűjtemények használatára.

Egyéb díjak
 A kártya előállításának díja (hosszabbításkor nem fizetendő) 500 Ft
  A kártya cseréje vagy pótlása első alkalommal 500 Ft
  Minden további esetben 800 Ft
  Pótjegy (ha az olvasó érvényes olvasójegyét nem tudja bemutatni) 500 Ft
  Elvesztett helyszám térítési díja 2000 Ft
Online dokumentum-előkészítés díja törzsgyűjteményi dokumentumok esetében kötetenként 100 Ft
Másolatkészítési (fénymásolás, fotómásolat, saját fényképezőgép stb.) díjak  

Adott napra pótjegyet válthatnak azok a már korábban beiratkozottak, akik érvényes olvasójegyüket aznap nem tudják bemutatni.

Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegy helyett megfelelő pótdíj (ld. egyéb díjak) ellenében pót-olvasójegy állítható ki.

A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:

 • a 70 év alatti nyugdíjasok;
 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
 • a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

Mentesülhetnek a beiratkozási díj térítése alól mindazok, akik igazolják a következők valamelyikét:

 • valamely közgyűjtemény (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói;
 • a felsőfokú tanintézetek könyvtár–informatikus képzésében közreműködő szakmai oktatók, illetve az abban résztvevő hallgatók;
 • érvényes Magyar Igazolvánnyal rendelkező határon túli magyarok;
 • a 67%-os vagy súlyosabb rokkant nyugdíjasok, látás- és hallássérültek vagy mozgáskorlátozottak;
 • a 70 éven felüliek;
 • az Amor Librorum kör tagjai,
 • valamint azon intézmények dolgozói, szervezetek tagjai, melyekkel az OSZK díjmentes használatra vonatkozó kölcsönösségi megállapodást kötött.

A kedvezményes, illetőleg a térítésmentes használatra vonatkozó jogosultság nem ad felmentést az "Egyéb díjak" fizetése alól.

Az olvasójegy típusai:

 • A jelű kutatói olvasójegyre jogosultak a tudományos kutatással hivatásuk keretében vagy hivatásszerűen foglalkozók, továbbá a PhD programban részt vevők.
 • B jelű olvasójegy illeti meg mindazokat, akik nem tartoznak a másik három (A,C,D) kategóriába.
 • C jelű olvasójegyet kaphatnak a felsőoktatási tanintézetek nem bölcsészettudományi karának hallgatói, illetőleg középiskolások.
 • D jelű olvasójegy birtokosai lehetnek a felsőoktatási intézmények bölcsészettudományi karán tanulók.

A megfelelő típusú olvasójegy kiváltása és meghosszabbítása az

 • érvényes igazolvány felmutatása, illetőleg
 • megfelelő (munkahely, tanintézet, vagy doktori iskola által kibocsájtott) igazolás alapján lehetséges.

Az "A" jelű olvasójegy az olvasói helyek és a forgalmazható dokumentumok teljes körű használatára jogosít.

A "B", "C" és "D" jelű olvasójegyek tulajdonosai nem vehetik igénybe a kutatói helyeket, és a gyűjtemény egyes részeit csak engedéllyel, a vonatkozó dokumentum-forgalmazási szabályzatban foglaltak szerint használhatják.

Beiratkozáskor az olvasó megismeri a könyvtár Olvasószolgálati szabályzatának legfontosabb elemeit. A szabályok betartásának kötelezettségét tudomásul veszi, és ezt aláírásával is megerősíti.

A hosszabbítás alkalmával ismételten igazolni kell a személyazonosságot, illetőleg minden kedvezményre, vagy díjmentességre vonatkozó jogosultságot. Az olvasójegy akár évekkel később is megújítható, ezért érdemes megőrizni.

Az adott személyre szóló olvasójegy másra át nem ruházható, tulajdonosa felelősséggel tartozik az olvasójegy felhasználásával történt bárminemű visszaélésért, ezért elvesztését célszerű jelezni a könyvtárnak.

A szabályokat megszegők kizárhatók a könyvtár olvasóinak köréből.

A beiratkozó pult telefonszáma: 00 36 1 487-8659