Crescit eundo – könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2012/02/09

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó tisztelettel meghívja Önt 2012. február 9-én csütörtökön 14 órára az OSZK VIII. emeleti Társalgójába a Crescit eundo című, V. Ecsedy Judit tiszteletére megjelent tanulmánykötet bemutatójára.

Köszöntőt mond: P. Vásárhelyi Judit
A könyvet bemutatja: Perger Péter és Hegyi Ádám
A kötet a bemutató helyszínén megvásárolható.

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályának munkatársa. Évtizedek óta a nyomdászat- és könyvtörténet nemzetközileg is elismert kutatója. Nevéhez fűződik annak a repertórium-sorozatnak a létrejötte, mely összegyűjti és bemutatja az összes magyarországi nyomda teljes készletét, egészen a XVII. század végéig. Tanítványai, kollégái, pályatársai 65. születésnapja alkalmából kötettel tisztelegtek munkássága előtt. A 27 tanulmányt felvonultató kötet ékes bizonyíték arra, hogy V. Ecsedy Judit írásai, munkái nemcsak a nyomdatörténettel foglalkozó kutatókra hatottak, hanem további gondolkodásra késztették a régi magyar könyvvel foglalkozók több generációját is. Pesti Gábor Nomenclatura-kiadásaitól kezdve egészen a kora újkori Magyarország képes kiadványaiig számtalan témaárnyalat jelenítődik meg a kötet lapjain. Ahogy V. Ecsedy Judit kutatásai is sokszínűek és sokirányúan inspirálóak.

Nemcsak szakmai hozzáállása és teljesítménye követendő, hanem tudományszervező tevékenysége is számottevő: többek között az Európai Kutató Könyvtárak Konzorciumá-nak (CERL – Consortium of European Research Libraries) magyarországi koordinátora.

Előszó helyett című laudációjában találóan jegyzi meg kollégája, P. Vásárhelyi Judit: „Pályája és eredményei alapján joggal lehetne a tudós könyvtáros életpályamodell példája.” Nem véletlenül választották a kötet mottójául egyik kedves nyomdászjelvényének jelmondatát: Crescit eundo = Haladva növekszik. Ezzel is arra utalva, hogy az előmenetel, a mind magasabbra jutás feltétele a fokozatosság. Illetve arra, hogy idővel nemcsak a teljesítmény, hanem annak ereje (is) növekszik a tanítványok, az ő munkájuk révén.

A V. Ecsedy Judit által szerkesztett Typographia honlap