Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai

Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai

Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai
Írta: Szabó G. Zoltán
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2009., 183 old.
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 693 205 3

1 950,- Ft
Kapható

Kölcsey Ferencet mint a nemzeti Hymnus költőjét tartjuk számon, kevésbé köztudott azonban, hogy kora egyik  legműveltebb embere volt, jelentős költeményein kívül a tudományos igényű irodalomkritika megteremtője a magyar irodalomban, s a későbbi politikusi munkásságát is hatalmas állambölcseleti, történetfilozófiai irodalom ismerete jellemzi. Érthető a nem pusztán filológusi igény, hogy ennek a kivételes műveltségnek hátterét, irodalmi, szakirodalmi alapját megismerjük, hiszen e nélkül az életmű teljes értékű ismerete nehezen képzelhető el.

Szerencsére Kölcsey könyvhagyatéka még 1867-ben a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, a későbbi Országos Széchényi Könyvtár állományába került, ekkor készült el a ma már a könyvtár kézirattárában őrzött hagyatéki könyvjegyzék is. Ez azért is fontos, mert a bekerült könyvanyagot szétosztották az állomány egészébe, s ma már e jegyzék nélkül nem lenne azonosítható. Csakhogy ez a jegyzék pusztán a mű azonosításához szükséges adatokat (szerző, cím, kötetszám) tartalmazz, ami érthető, mert ott voltak mellette a konkrét példányok. Hosszas kutatómunkával sikerült a jegyzék alapján a Széchényi Könyvtár hatalmas állományából az eredeti Kölcseynek tulajdonított példányok jelentős részét azonosítani, mely nemcsak a hiteles szövegkiadás fellelését jelentette, hanem ily módon a költő értékes bejegyzései is előkerültek. Tehát ez a kötet tartalmazza a kutatás alapjául szolgáló könyvjegyzéket, ezzel párhuzamosan az egyes tételeknek megfeleltethető, vagy a legnagyobb valószínűséggel azonosítható kiadványok pontos címleírását az alkalmanként szükséges jegyzetekkel. Miután a könyvtárjegyzék ismerete alapján nyilvánvalóvá vált, hogy ez az állomány nem fedi teljesen a Kölcsey által ismert és hivatkozott művek egészét, a bevezető tanulmány tartalmazza azoknak a munkáknak az adatait is, melyeknek megbízható ismeretére az életmű alapján következtethetünk.

Nemzeti téka

Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 2010-ben indult közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbéltetve mindazon értékeket, amelyeket az elődöknek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtár-informatikai vonatkozású könyvek tékája, azaz tároló helye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.