Sorozatok

Szabó Károly emlékkönyv

Szabó Károly emlékkönyv
Szerkesztette: Szőnyi Éva
A szerkesztésben közreműködött és a mutatókat összeállította: Kégli Ferenc
OSZK – Gondolat Kiadó – Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2020., 295 oldal
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc],
ISBN 978 963 200 713 7

3 300,- Ft
Kapható

Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek

Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek
Bártfa, 1593.
H. Hubert Gabriella tanulmányával
A fakszimile kiadás az OSZK és az MTA KIK példányáról készült
Bibliotheca Hungarica Antiqua, 67.
OSZK–Balassi Kiadó–MTA BTK ItI., Budapest, 2019., 428 oldal + 70 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 046 3 fakszimile
ISBN 978 963 456 047 3 tanulmány

3 500,- Ft
Kapható

„Közfényt gyarapítni”

„Közfényt gyarapítni” Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai 1830-1864
Írta és szerkesztette: Rózsa Mária
A szerkesztésben közreműködött: Lipták Dorottya és Kégli Ferenc
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2012., 414 oldal
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 693 457 6

2 800,- Ft
Kapható

„A kéziratoknak van lelkök”

„A kéziratoknak van lelkök”
Csontosi János munkáinak és levelezésének bibliográfiája

Írta-szerkesztette: Szita Gábor – Weeber Tibor
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2012., 383 oldal
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 200 607 9

2 800,- Ft
Kapható

Legendák lovasa

Legendák lovasa
A kötet szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, a képeket válogatta: Buza Péter
A jegyzeteket készítette: Buza Péter, Fónagy Zoltán
Fordítás: Fónagy Zsófia, Kocziha Magdolna
OSZK–Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest, 2010., 214 old
[Budapest Könyvek. Nagy Budapest Törzsasztal, sorozatszerk.: Saly Noémi]
ISBN 978 963 753 727 1

2 000,- Ft
Elfogyott

Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643–1750

Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643–1750
Sajtó alá rendezte: Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István
Szerkesztette és az előszót írta: Monok István
A mutatót összeállította: Zvara Edina
Munkatárs: Viskolcz Noémi
Budapest, OSZK, 2010. 250 oldal
[Adattár XIV–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/5]
ISBN: 978 963 200 586 7

1 500,- Ft
Kapható

Könyv és társadalom

Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében
Írta: Hudi József

Budapest, OSZK – Gondolat Kiadó, 2009.
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc], 276 o.
ISBN978 963 200 566 9

2 250,- Ft
Kapható

Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530–1750

Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530–1750
Jegyzékszerű források
Sajtó alá rendezte: Oláh Róbert
Budapest, OSZK, 2009., 403 old.
[Adattár a XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/2.]
ISBN 978 963 200 565 2

1 000,- Ft
Kapható

Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai

Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai
Írta: Szabó G. Zoltán
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2009., 183 old.
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 693 205 3

1 950,- Ft
Kapható

A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II.

A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II.
Annotált bibliográfia
Összeállította: Borsos Attila
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2008., 249 old.
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Dippold Péter, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 693 113 1

800,- Ft
Kapható
Tartalom átvétel