„Közfényt gyarapítni”

„Közfényt gyarapítni”

„Közfényt gyarapítni” Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai 1830-1864
Írta és szerkesztette: Rózsa Mária
A szerkesztésben közreműködött: Lipták Dorottya és Kégli Ferenc
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2012., 414 oldal
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 693 457 6

2 800,- Ft
Kapható

Pest város kulturális életének, valamint a 19. századi magyar nyomdászat történetének fontos résztvevője volt az 1830-tól 1864-ig, kezdetben csak Beimel József által, majd 1844-tõl társtulajdonosával, Kozma Vazullal közösen működtetett nyomda. Fennállása során számtalan szakmai és társadalmi szervezettel alakított ki gyümölcsöző munkakapcsolatot, stabil visszatérő megrendelői is voltak.
Egyebek mellett a nyomdából kerültek ki Petőfi Versek (1845) és Cipruslombok Etelke sirjáról (1845) című kötetei, Tompa Mihály népregéi és népmondái (1846), Vahot Imre Költő és király című vígjátéka (1846), Vachott Sándor versei (1846), Szigligeti Ede Összes színművei (1846–48), továbbá a könyvészeti ritkaságszámba menő Petőfi összes költeményei (1847) és olyan jelentős tudományos munkák is, mint Fényes Elektől Magyarország leírása (1847).
Jelen kötet célja, hogy a nyomda történetét, tevékenységét a szakirodalom és a meglévő dokumentumok felhasználásával bemutassa. A rövid történeti áttekintéshez kapcsolódik a nyomdában nyomtatott könyveknek, periodikumoknak, színlapoknak és kisnyomtatványoknak a teljesség igényével összeállított bibliográfiája.
A Beimel-Kozma-nyomda meglehetősen hányatott története ellenére 34 éven át jelen volt a magyar nyomdászat történetében, így históriája, nyomtatványainak bibliográfiája fontos kordokumentumnak tekinthető.

A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 2010-ben indult közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbéltetve mindazon értékeket, amelyeket az elődöknek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtár-informatikai vonatkozású könyvek tékája, azaz tároló helye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.