A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II.

A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II.

A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II.
Annotált bibliográfia
Összeállította: Borsos Attila
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2008., 249 old.
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Dippold Péter, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 693 113 1

800,- Ft
Kapható

Gyorsuló világunkban nincs időnk végigböngészni a lapok régebbi évfolyamait – ha viszont az adott lapnak van repertóriuma, perceken belül megtudhatjuk, hogy az általunk keresett cikk melyik évfolyam, melyik számában érhető el. Ez a fajta kiadvány egyszerűbbé, gyorsabbá teszi a felhasználó számára a könyvtári hírlap- és folyóirat-állomány használatát, a bennük rejlő információk megszerzését.

Kertész Gyula A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai címmel, 1990-ben megjelent munkája volt az első jelentős vállalkozás a repertóriumok feltárása történetében, hiszen ez a másodfokú bibliográfia adta meg az első lehetőségét annak, hogy a repertóriumok addig ismeretlen területéről áttekintést kapjunk. Ezt az 1986 végén befejezett vállalkozást folytatja kiadványunk, amely az elmúlt húsz év újonnan elkészült repertóriumait regisztrálja és ismerteti. Tartalmazza továbbá a korábban megjelent, de Kertész Gyula gyűjtőkörébe nem tartozó, nem egyedi mutatókat is.

Bibliográfiánk teljes mértékben könyvtárszakmai kiadvány, amelyet hasznosan forgathatnak mindazok, akik a hírlapok, folyóiratok és évkönyvek tartalma iránt érdeklődnek, akiket a bennük fellelhető cikkek, tanulmányok, képek, irodalmi szövegek megjelenési helyét mutató repertóriumokról kívánnak információkat szerezni.

Nemzeti téka

Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 2010-ben indult közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbéltetve mindazon értékeket, amelyeket az elődöknek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtár-informatikai vonatkozású könyvek tékája, azaz tároló helye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.