Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus

Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus

Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus
Herborn, 1607.
P. Vásárhelyi Judit tanulmányával
A fakszimile kiadás a Ráday Könyvtár példányáról készült
Bibliotheca Hungarica antiqua, 66.
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2017.
526 oldal + 54 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 016 6 fakszimile
ISBN 978 963 456 017 3 tanulmány

4 800,- Ft
Kapható

A reformáció 500 évfordulójának  alkalmából a Balassi Kiadó és az OSZK közös kiadásban jelentette meg a Psalterium Ungaricumot, avagy Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltárinak hasonmás kiadását. A mai napig is használt református énekeskönyv 1607-ben jelent meg Herbornban. Címlapja szerint „franciai nótákra és módjokra most újonnan magyar versekre fordítattaték és rendeltetteték Szenci Molnár Albert által”. A kötet a zsoltárokon kívül a Kis katekizmust tartalmazza.

A fakszimile kiadás kísérőfüzetében P. Vásárhelyi Judit avatott tanulmányát olvashatjuk a zsoltár és a zsoltárparafrázis műfajairól, a zsoltárfordítások történetéről, a francia nyelvű eredeti műről, Szenci Molnár Albert gazdag munkásságáról és fordításáról, a 150 zsoltár utóéletéről, illetve a Kis katekizmusról.

Bibliotheca Hungarica Antiqua

Varjas Béla alapította (1959) és haláláig (1985) ő szerkesztette a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatot, amelyben 16–17. századi hungarica nyomtatványok látnak napvilágot fakszimile kiadásban, a kiadványt és szerzőjét tudományos igénnyel ismertető tanulmányokkal, angol, esetenként német és angol summázattal. A sorozat szerkesztője 1986-tól Kőszeghy Péter. Noha az elsődleges cél az irodalomtörténeti vagy könyvészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, sokszor csak egyetlen példányban létező munkák hozzáférhetővé tétele a kutatás számára, e bibliofil kiadványok számos esetben a nagyközönség érdeklődését is felkeltik. Varjas Béla szerkesztésében jelent meg az első 12 kötet, a sorozat 2014-ben a 44. kötetnél tartott. 2000-től a kiadás társkiadója az OSZK, 2014-től az MTA Könyvtára.